Slovensko – nový štát na mape Európy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 27.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 328 slov
Počet zobrazení: 5 870
Tlačení: 407
Uložení: 411
Slovensko –nový štát na mape Európy
· Keď Slovensko dosiahlo autonómiu medzi slovenskými a českými ministrami v Prahe vznikajú spory
· V noci z 9. Na 10. Marca 1939 Slovensko obsadili českí vojaci, prezident Hácha odvolal slovenskú vládu – Homolov puč ( podľa českého generála Homolu), za predsedu vlády bol vymenovaný Karol Sidor, ten prijal túto funkciu, len pod podmienkou, že české vojská  opustia Slovensko
· Nacisti vyvíjali na Sidora nátlak, aby vyhlásil slovenský štát – odmietol
· Hitler pozval do Berlína Jozefa Tisu
·  Hitler oznámil, že Nemecko bude okupovať Čechy
·  Slovensko malo dve možnosti: slovenský štát alebo bude ponechané napospas svojim susedom - Maďarsku a Poľsku
·  Tiso v Berlíne odmietol okamžité vyhlásenie slovenského štátu
· Telefonicky sa spojil s Prahou a Bratislavou – prezident Hácha zvolal na 14. Marca 1939 slovenský  snem
· 14. Marca 1939 v bratislavskom župnom dome hlasovali všetci poslanci za vytvorenie samostatného slovenského štátu
·  Ešte v ten deň bola vymenovaná slovenská vláda- predseda Jozef Tiso
·  Slovenský štát po prijatí ústavy v júli 1939 dostal pomenovanie Slovenská republika
· 15. Marca 1939 Nemci okupovali Čechy – bol vyhlásený Protektorát Čechy a Morava – bol súčasťou nemeckej ríše
· 23. Marca 1939 obsadila maďarská armáda východ  Slovenska – chceli vytvoriť Veľké Uhorsko- dokonca bombardovali aj Spišskú Novú Ves, vojna trvala 3 dni, slovenská armáda za pomoci Hlinkovej gardy zastavila ich postup
· Ochranná zmluva s Nemeckom
·  Platnosť na 25 rokov
·  Slovenská strana sa zaviazala viesť zahraničnú politiku v zhode s nemeckou
·  Slovenské hospodárstvo sa malo prispôsobiť nemeckým
·  Na území západne od Malých Karpát po Javorníky sa vytvorila tzv. ochranná zóna, kde boli rozmiestnené nemecké vojská
· Prvú Slovenskú republiku uznalo 27 štátov ( USA nie)
· Zahraničnú politiku viedol F. Ďurčanský – snažil sa obmedziť vplyv Nemecka na Slovensko
· 1. 9. 1939 začala II. svetová vojna, Slovensko malo podľa pôvodnej dohody s Nemeckom zostať neutrálne, slovenské ozbrojené sily však boli podriadené nemeckému veleniu – to nedodržalo sľub a zatiahlo do ťaženia proti Poľsku aj slovenskú armádu
· Proti ZSSR bojovali dve  slovenské divízie
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038