Počiatky budovania ľudovej demokracie

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 27.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 237 slov
Počet zobrazení: 1 725
Tlačení: 176
Uložení: 165
Počiatky budovania  ľudovej demokracie
Štáty v premenách storočí str.35/86
· Oslobodzovanie Slovenska
o  začalo 6. Októbra 1944 Duklianskou operáciou
o  územie Slovenska oslobodzovala Červená armáda, 1. Československý armádny zbor a rumunská armáda
o  oslobodené územia kontrolovala Červená armáda, v tomto období bolo zo Slovenska do ZSSR odvlečených okolo 10 000 obyvateľov
· 5. Apríla 1945 ( na Slovensku sa ešte bojovalo) bol v Košiciach vyhlásený Košický vládny program
o  bol to program vlády po oslobodení Česko-Slovenska
o  Navrhli ho komunisti
o  neumožňoval obnovenie pravicových strán
o  u nemeckej a maďarskej menšiny bola uznaná kolektívna vina za rozbitie ČSR, väčšina bola určená na vysídlenie
o  začali pracovať retribučné súdy – mali  súdiť previnilcov za ich činnosť v rokoch  1939-1945
o  vláda dala sľub, že bude uskutočnená pozemková reforma a bude poštátnený kľúčový priemysel
o  program hovoril o rovnoprávnom postavení slovenského a českého národa
· Začiatkom apríla 1945 slovenská vláda a J.Tiso opustili Bratislavu – chceli sa dostať k západným spojencom a v emigrácii presadzovať myšlienky samostatného slovenského štátu
o  8. Mája 1945 kapitulovali pred americkou armádou, tá ich vydala do Prahy, potom na Slovensko, kde boli postavení pred súd
· Začína obdobie budovania ľudovej demokracie
o  politické strany museli byť členmi Národného frontu
o  opozícia nebola povolená
o  Nemci a Maďari stratili občianske práva
o  dochádza k hromadným čistkám v úradoch, na školách, v spolkoch
o  hospodárstvo, armáda, zahraničná politika sa prispôsobovali sovietskym záujmom
o  Česko-Slovensko odmietlo Marshallov plán
o  na území Slovenska pôsobili v tomto období dve strany: Demokratická strana a Komunistická strana
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#retribučné súdy #košický vládny program #ľudová demokracia #oslobodené slovensko #oslobodené slovenskoä


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.019