Slovensko pod tlakom rozbúrenej Európy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (25)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 395 slov
Počet zobrazení: 2 761
Tlačení: 259
Uložení: 262
Slovensko pod tlakom rozbúrenej Európy
Štáty v premenách storočí str.35/84
· 25. a 26. Júna 1932 sa v Trenčianskych Tepliciach uskutočnilo stretnutie predstaviteľov  mladej slovenskej inteligencie
o  odmietli centralistický spôsob vlády, prihlásili sa k autonomizmu
· Slovenskí politickí predstavitelia mali rôzne spôsoby riešenie „slovenskej otázky“
o  agrárnici a sociálni-demokrati žiadali zvýšiť právomoci Krajinského úradu
o  Slovenská ľudová strana a Slovenská národná strana žiadali uznať samobytný slovenský národ a vzťah medzi Čechmi a Slovákmi ako rovný s rovným
•  Presadzovali politiku pod heslom „ Slovensko Slovákom“
· HSĽS a SNS v roku 1932 na spoločnej manifestácii  vo Zvolene vytvorili autonomistický blok
· 13.-15. Augusta 1933 sa v Nitre konali Pribinove slávnosti  pri príležitosti tisícročného výročia posvätenia prvého kresťanského kostola.
o  účastníci osláv si vynútili vystúpenie Andreja Hlinku a Martina Rázusa, ktorých naschvál vynechali z programu
o  desiatky autonomistov stratili po práci zamestnanie, mnohých uväznili
· V roku 1933 sa v Nemecku dostáva k moci Adolf Hitler
· Československá vláda sa snaží o zblíženie so ZSSR, o väčšie spojenectvo s Francúzskom, pripravuje branné sily na možný útok Nemecka
· V roku 1935 sa predsedom vlády stáva Milan Hodža ( agrárna strana)
o  T.G.Masaryk odstúpil z funkcie prezidenta republiky zo zdravotných dôvodov – prezidentom sa stáva Eduard Beneš
o  Sudetskí   Nemci sa pridávajú na stranu Nemecka – spísali tzv. Karlovarský program ( 1938) – žiadajú odtrhnutie Sudet a ich pripojenie k Nemecku
•  Západné krajiny vedú politiku ústupkov voči Nemecku s cieľom zabrániť vojne
•  Vláda sa snaží riešiť požiadavky sudetských Nemcov, vypracúva tzv. národnostný štatút – sudetskí Nemci ho odmietajú
· V auguste 1938 zomiera Andrej Hlinka – v strane vznikajú spory o jej ďalšie smerovanie, dočasným predsedom sa stáva J. Tiso, začínajú vznikať Hlinkove gardy
· V Sudetoch narastajú nepokoje a demonštrácie = Hitler žiada urýchlene riešiť situáciu, inak napadne ČSR

· 29.9.1938 sa v Mníchove konala konferencia
o  zúčastnili sa jej: Nemecko (Hitler), Taliansko (Mussolini), Veľká Británia (Chamberlein), Francúzsko (Daladier)
o  súhlasili s územnými požiadavkami Nemecka, vyzvali československú vládu, aby sporné územia odstúpila Nemecku
o  rokovali „o nás bez nás“ – vláda bola postavená pred hotovú vec, nedali možnosť sa jej vyjadriť
·  Na druhý deň  československá vláda ultimátum prijala
·  E. Beneš abdikoval a odchádza do Londýna
·  2. Novembra 1938 sa vo Viedni zišli ministri zahraničných vecí  Nemecka a Talianska za formálnej účasti československej a maďarskej delegácie  a podpísali tzv. Viedenskú arbitráž
o   Slovensko odstúpilo Maďarsku južné a východné časti ( Aj Košice, Devín, Petržalku)
o   Poľsku pripadli územia na Orave, Spiši, okolo Čadce
o   Slovensko stratilo 880 000 obyvateľov a 10 651 km2 územia
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.022