Slovensko vstupuje do ČSR

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 303 slov
Počet zobrazení: 2 080
Tlačení: 193
Uložení: 217
Slovensko vstupuje do ČSR
Štáty v premenách storočí str.35/83
· V roku 1919 sa stala súčasťou ČSR aj Podkarpatská Rus
· ČSR mala 13 613 000 obyvateľov ( Slovensko z toho 3 000 000) – Slováci boli v rámci republiky tretím národom za Čechmi a Nemcami
· Slovenské hospodárstvo zaostávalo za českým  - tvorilo len 8,5% priemyselného potenciálu ČSR
· Po vyhlásení Martinskej deklarácie vznikajú na Slovensku národné výbory a rady
o  dozerajú na poriadok, aby nedochádzalo k rabovaniu
o  v januári 1919 boli zrušené
· 6.11.1918 prichádza na Slovensko z Prahy tzv. skalická vláda (Šrobár, Blaho, Štefánik, Dérer)
o  hl. úloha: upokojiť pomery na Slovensku a začleniť Slovensko do nového štátneho útvaru
· Po vyhlásení ČSR prevzal moc v krajine Československý národný výbor
o  plnil zákonodarnú i výkonnú funkciu
o  schválil zákon o dočasnej ústave
o  zriadil 14 ministerstiev
o  právomoci odovzdal 14.11.1918 Národnému zhromaždeniu
•  Schválilo prvú česko-slovenskú vládu:
· Predseda vlády: Karel Kramář
· Slováci vo vláde: Vavro Šrobár – minister zdravotníctva a M.R.Štefánik – minister vojny
· Prezidentom republiky sa stal T.G.Masaryk
· 10.12.1918 bol prijatý zákon, na základe ktorého vzniklo Ministerstvo s plnou mocou pre správu Slovenska
o  na čele Vavro Šrobár
o  Šrobár pricestoval do Žiliny – Bratislava bola obsadená maďarským vojskom
o  mal na Slovensku neobmedzenú moc
o  zrušil Slovenskú národnú radu a národné výbory
o  vytvárala sa sieť úradníctva, budovalo sa školstvo, súdy...
o  riešil sa vzťah štátu a cirkví
o  do Bratislavy sa premiestnili vo februári  1919
· Maďarská vláda sa stavia proti začleneniu Slovenska do ČSR
o  v máji 1919 obsadila 2/5 Slovenska
o  16.6.1919 bola v Prešove vyhlásená Slovenská republiky rád
•  Na jej čele boli komunisti
·  Mierová konferencia v Paríži určila definitívne  hranice medzi ČSR a Maďarskom – zmluva z Trianonu ( 4.6.1920)
·  Poľsko-československé hranice boli uzavreté až v roku 1924 ( problémom bolo Tešínsko – bohaté na uhlie)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018