Slovenské národné povstanie (SNP)

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 28.08.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 287 slov
Počet zobrazení: 16 092
Tlačení: 1 119
Uložení: 1 029

Slovenské národné povstanie

Štáty v premenách storočí str.35/86
· Od roku 1944 narastá partizánske hnutie na Slovensku ( partizáni ničili komunikácie, prepadávali nemecké transporty)
· Na naše územie prichádzajú sovietski partizáni ( ako výsadkári)
· Minister obrany Ferdinand Čatloš navrhuje plán, podľa ktorého  sa dve slovenské divízie na východnom Slovensku mali pridať na stranu Červenej armády, keď dosiahne Krakov a tak jej otvoriť cestu na Slovensko
· Partizánske akcie silnejú, čo vyvolalo nespokojnosť zo strany nemeckých vojsk  a vysielajú na Slovensko svoju armádu, ktorá obsadila hlavne Považie a odzbrojila dve slovenské divízie na východnom Slovensku = nemohli pomôcť Červenej armáde

· 29.8.1944 začalo povstanie 

o  podplukovník  Ján Golian vydal heslo „ Začnite s vysťahovaním!“, čo znamenalo začiatok povstania
o  začalo predčasne , nebolo ešte dobre pripravené
·  Povstanie prebiehalo hlavne na strednom Slovensku
o  centrom bola Banská Bystrica
o  z ilegality vychádza Komunistická strana a Demokratická strana
o  v obciach preberali moc Národné výbory
o  hlavnú moc na povstaleckom území mala SNR
o  povstaleckej armáde velili Ján Golian a Rudolf Viest
o  do povstania sa aktívne zapojili partizáni
o  najťažšie boje sa odohrali pri Strečne, Ružomberku, Telgárte, Hronskej Dúbrave
o  ZSSR posiela pomoc, na letisko Tri duby pri Sliači boli dodávané: zbrane, strelivo, lieky
· 8. Septembra 1944 sa začali boje o Dukelský priesmyk – Červená armáda sa snaží preniknúť na naše územie
o  bojovalo sa tu celý mesiac
o  6. Októbra vstúpili sovietske vojská na naše územia a začalo oslobodzovanie Slovenska
· 27. Októbra 1944 bola Banská Bystrica obsadená nemeckým vojskom = povstalci sa museli stiahnuť do hôr
· Rozhodujúcu moc na Slovensku získava nemecká okupačná armáda
· Nemecké vojská vypálili dediny: Kľak, Ostrý Grúň, Tokajík, Kalište
· Význam SNP: aj napriek svojmu neúspechu bolo SNP jedným z najväčších protinacistických vystúpení počas II. Svetovej vojny

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.023 s.
Zavrieť reklamu