Vplyv 1. svetovej vojny na obyvateľstvo Slovenska

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 266 slov
Počet zobrazení: 2 606
Tlačení: 229
Uložení: 239
Vplyv 1. svetovej vojny na obyvateľstvo Slovenska
Štáty v premenách storočí str. 33/77
· 28.6.1914 bol v Sarajeve zavraždený následník rakúsko-uhorského trónu František Ferdinand d´Este = zámienka na rozpútanie 1. svetovej vojny
· 28.7.1914 Rakúsko-Uhorsko vypovedalo vojnu Srbsku – začala 1. svetová vojna
· Atentát  na Františka Ferdinanda vyvolal na Slovensku sklamanie
o  slovenskí politici si od jeho nástupu na trón sľubovali reformy v monarchii, oslabenie dualizmu, zmiernenie maďarskej národnostnej politiky
· Uhorsko sa zapája do vojny
o  Zo Slovenska nastúpilo do zbrane 400 000 vojakov
o  bojovali na prelome rokov 1914-1915 na východnom Slovensku ( Bardejov, Humenné, Snina, Medzilaborce) – proti ruskej armáde
o  bojovali aj v Haliči, Karpatoch, v Srbsku
o najťažšie boje v Taliansku na rieke Piave
· vojna zasiahla aj do života civilného obyvateľstva
o  muži odišli bojovať – ich prácu prebrali ženy a niekedy aj deti
o  ženy z vyšších vrstiev – ošetrovateľky
o  mení sa oblečenie – skrátené sukne, nohavice
o  ženy  dostávali nižšie mzdy
o  výroba sa preorientovala na vojenský priemysel
o  v poľnohospodárstve – horšie podmienky
•  Pracovali ženy a deti
•  Kone, dobytok  zobrala armáda
•  Úroda sa znížila o polovicu
•  Lístkový prídel na potraviny
o   rozvoj „čierneho trhu“
o   nedostatok uhlia = zastavuje sa aj výroba v niektorých továrňach
· Pomáha aj cirkev – zbierky na ošatenie, osirelé deti do útulkov
· Zhoršuje sa zdravotný stav obyvateľstva  - narastá detská úmrtnosť, rozširujú sa choroby ako týfus, cholera
· Nastávajú nepokoje, štrajky
· Narastá nespokojnosť  v armáde – predpokladalo sa, že vojna bude krátka
o  január 1918 povstali námorníci uhorských lodí v Boke Kotorskej
o  protivojnové vzbury boli aj v posádkach v Rimavskej Sobote, v Trenčíne, v Bratislave
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020