Vývoj hospodárstva na Slovensku

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 235 slov
Počet zobrazení: 3 396
Tlačení: 347
Uložení: 360
Vývoj hospodárstva na Slovensku
· ČSR bola priemyselne najvyspelejšie územie bývalej monarchie, ale mala nedostatok kúpyschopného obyvateľstva = výrobky sa predávali do zahraničia
· Vláda sa snaží obmedziť vznik priemyselných podnikov na Slovensku – české podniky potrebovali odbytiská
· Slovensko bolo po vojne viac zničené ako Čechy – ešte v roku 1919 tu prebiehali boje s maďarskou armádou

· Vývoj slovenského hospodárstva prešiel etapami:

1.
1918 – 1920
•  Hospodárstvo riadi štát
•  V roku 1919 boli bývalé peniaze nahradené československou korunou
•  Bol prijatý zákon o pozemkovej reforme – pôda sa mala prerozdeliť
•  Vláda podporuje elektrifikáciu, stavbu železníc- ich uskutočňovanie bolo ale zdĺhavé
•  Bol schválený zákon o 8-hodinovej pracovnej dobe, podpory v nezamestnanosti

2.
1921 – 1929
•  Dochádza k liberalizácii výroby, nastáva boj  o suroviny, štátne zákazky
•  167 priemyselných podnikov na Slovensku zaniklo
· Najviac na strednom Slovensku
· Hlavne kožiarske firmy a hutníctvo
· Vznikajú hladové doliny
· Narastá vysťahovalectvo
· Oživenie hospodárstva je veľmi pomalé, závisí od možnosti vyvážať do zahraničia

3.
1929 – 1933
•  Obdobie hospodárskej krízy
•  Ako prvé pocítilo krízu poľnohospodárstvo, cukrovarníctvo a textilníctvo
•  Roľníci sa zadlžujú, prichádzajú o domy, zvieratá, pôdu = roľnícke vzbury = streľba  do roľníkov
•  Mnohé závody zastavili činnosť
•  V roku 1933 je na Slovensku 300 000 nezamestnaných

4.
1933 – 1938
•  Nastáva oživenie hospodárstva
•  1936 – 1937 stúpa zamestnanosť
•  Hrozí nebezpečenstvo vojny = armáda žiada dobudovať cesty, železnice
•  Vznikajú závody na výrobu zbraní
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012