Zahraničný a domáci odboj

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 233 slov
Počet zobrazení: 2 080
Tlačení: 193
Uložení: 182
Zahraničný a domáci odboj
Štáty v premenách storočí str.33/77, 34/80
· T.G.Masaryk predložil anglickej vláde projekt spoločného štátu Čechov a Slovákov – Independent Bohemia
o  vychádzal z historických nárokov českého národa na samostatnosť
o  opieral sa o ideu, podľa ktorej Česi a Slováci tvoria jeden československý národ, ktorý bol rozdelený a po vojne nachádza možnosť sa znova spojiť
·  V Uhorsku
o  maďarská vláda sa snaží zastrašiť odporcov vojny a národovcov
o  Slovenská národná strana vyhlásila v roku 1914 prechod do politickej pasivity
o  hl. predstavitelia: Vavro Šrobár, Milan Hodža, Ivan Dérer, Kornel Stodola  - podporovali myšlienku spoločného štátu s Čechmi
· Na čele zahraničného odboja stáli:  T.G.Masaryk, Eduard Beneš, Milan Rastislav Štefánik
o  v roku 1915 vydali manifest, ktorým oficiálne zverejnili založenie česko-slovenského odboja
o  hľadajú spojencov medzi štátnikmi, vedcami...
o  oboznamovali ich so situáciou utláčaných národov v Rakúsko – Uhorsku
o  snažili sa ich presvedčiť o nutnosti vytvoriť v strednej Európe samostatné národné štáty
o  1916 – Masaryk ( na Štefánikovo sprostredkovanie) sa stretol s predsedom francúzskej vlády A. Briandom, ktorý vyjadril podporu česko-slovenskému zahraničnému odboju
· Február 1916 Masaryk, Beneš a Štefánik založili v Paríži Československú národnú radu
o  organizovala spojenie s domácim odbojom , s organizáciami v USA
o  rokovala s poprednými štátnikmi Európy
o  organizovala česko- slovenské jednotky, ktoré bojovali po boku Dohody – československé légie
•  Prvá légia vznikla vo Francúzsku
•  Ďalšie v Rusku, Taliansku
•  Išlo hlavne o vojakov, ktorí dezertovali z rakúsko-uhorskej armády, alebo padli do zajatia
•  Materiálne zabezpečenie poskytovala Dohoda
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.028