Medzi demokraciou a totalitou

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 2 865
Tlačení: 255
Uložení: 256
Medzi demokraciou a totalitou
Štáty v premenách storočí str.36/90
· Zlá hospodárska situácia v Európe vyvolala vznik komunistických strán ( sľubovali prácu, rovnosť, blahobyt, pre všetkých rovnako), komunistické strany sa snažia prevziať moc:
·  V Maďarsku bola vytvorená Maďarská republika rád ( po vzore sovietskych socialistických republík)
·  V Bavorsku – Bavorská republika rád
· Od roku 1920 získavajú vo väčšine krajín muži volebné právo = politici museli prihliadať na záujmy robotníkov ako budúcich voličov
· Medzinárodné rozloženie síl
·  USA  sa stiahli z medzinárodnej politiky
·  Veľká Británia – sa snaží o rovnováhu vo svete a je ochotná pripustiť obnovenie medzinárodného postavenia Nemecka
·  Francúzsko –nepripúšťa obnovenie veľmocenského postavenia Nemecka
·  Uzatvára z obavy pred Nemeckom spojenecké zmluvy s ČSR, Poľskom, Juhosláviou, Rakúskom a Maďarskom
·  V roku 1920 Rumunsko, Juhoslávia a ČSR uzavreli dohodu pod názvom Malá dohoda na obranu proti revizionistickým snahám Maďarska, ktoré sa snaží o revíziu trianonskej zmluvy
·  Nástupnícke štáty ( ČSR, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Juhoslávia)
·  Hospodársky najvyspelejšie z nich je ČSR ( ostatné sú väčšinou agrárne)
·  Žije v nich viacero národov a národností, čo vyvoláva nepokoje
·  V Poľsku sa dostáva k moci Jozef Pilsudsky – nastáva systém „ osobnej moci“
·  V Maďarsku sa dostáva k moci Miklóš Horty  - politika „ pevnej ruky“
·  V nástupníckych štátoch sa dostávajú k moci autoritatívne režimy
·  V roku 1925 sa konala konferencia v Locarne
· Boli uznané západné hranice Nemecka, východné hranice neboli určené
· Nemecko bolo prijaté do Spoločnosti národov
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.017