Mierové usporiadanie sveta

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 29.11.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 296 slov
Počet zobrazení: 3 247
Tlačení: 293
Uložení: 325
Mierové usporiadanie sveta
Štáty v premenách storočí str.34/81
· 11.novembra 1918 bolo podpísané prímerie s Nemeckom v Compienskom lese v železničnom vagóne
o  nemecký cisár abdikoval = koniec nemeckého cisárstva
o  Rakúsko – Uhorsko sa rozpadlo, na jeho území vznikajú nástupnícke štáty:
•  ČSR,  Poľsko, Juhoslávia, Maďarsko, Rakúsko
· Vzniká otázka: ako usporiadať novú Európu, kde vytýčiť hranice...
· Každá krajina si to predstavovala ináč:
o  Francúzsko žiada tvrdé potrestanie Nemecka
o  Veľká Británia sa snaží o udržanie rovnováhy v Európe
o  Rusko sa nezapája – VOSR
o  vznikla nová svetová veľmoc: USA – prezident W.Wilson vypracoval 14 bodov mierového programu( boli to podmienky ukončenie vojny a nastolenia mieru)
· Mierová konferencia sa konala v Paríži ( Parížska mierová konferencia)
· Začala sa 18.januára 1918 vo Versailles
· Boli uzavreté tieto zmluvy:
o  Zmluva s Nemeckom – versaillská zmluva
•  Nemecko bolo označené za hlavného vinníka vojny
•  Alsasko a Lotrinsko pripadli Francúzsku
•  Muselo platiť veľké vojnové reparácie
•  Nesmelo mať letectvo, málo ponoriek, vojnových lodí
•  Ľavý breh Rýna mal byť na dobu 15 rokov okupovaný spojeneckými voskami a pravý breh Rýna mal byť do 50 km demilitarizovaný
o   Zmluva s Rakúskom- saint-gemainská zmluva
•  Spojenci uznali vznik Rakúskej republiky a nástupníckych štátov
•  Podmienka: Rakúsko sa nikdy nesmie spojiť s Nemeckom
 Zmluva s Maďarskom – trianonská zmluva
•  Maďarsko stratilo veľa územia:
· V prospech ČSR:  Slovensko, Žitný ostrov, Podkarpatskú Rus
· Veľké územia stratilo aj v prospech Juhoslávie, Rakúska, Rumunska
· Maďarsko už od podpísania zmluvy žiadalo jej revíziu
o   Zmluva s Bulharskom
Zmluva s Tureckom
· V roku 1920 vznikla v Ženeve Spoločnosť národov
o  mala riešiť konflikty mierovou cestou
o  mohla využívať len ekonomické sankcie
o  USA neboli členom
· Na Washingtonskej konferencii bola podpísaná  dohoda aj s Japonskom
· Japonsko musí rešpektovať celistvosť Číny a vrátiť Číne a Rusku územia získané vo vojne
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.016