Rusko v revolúcii

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Učebné poznámky
Dátum: 01.12.2013
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 329 slov
Počet zobrazení: 4 274
Tlačení: 392
Uložení: 428
Rusko v revolúcii
Štáty v premenách storočí str.34/80
· Rusko
o zaberá 1/6 sveta
o  bohatne hlavne z vývozu obilia
o  žije tu veľa národov a národností, ktorých práva sú potláčané – dochádza k násilnej rusifikácii
o  vedie imperiálnu politiku s cieľom preniknúť na svetové trhy
o  v roku 1905 prehralo vojnu s Japonskom o Mandžusko = zostáva hospodársky vyčerpané – nedostatok potravín, zlé zásobovanie
o  v januári 1905 cárska vláda dáva strieľať do bezbranných robotníkov, ktorí išli s prosbou za cárom, vyše 1000 mŕtvych – „krvavá nedeľa“
·  Cár Mikuláš II. Sa snaží situáciu upokojiť, no už nemá autoritu
·  Najväčšou politickou stranou je sociálno-demokratická strana, ktorá sa rozdelila na meňševikov a boľševikov
o  na čele boľševikov stojí V.I.Lenin
o  snažia sa uchopiť v Rusku moc
·  v roku 1914 v zlej hospodárskej situácii vstupuje Rusko do vojny
o  bolo odvedených 12 miliónov mužov
o  v dôsledku vojny sa ešte viac zhoršila situácia v Rusku – nepokoje, štrajky, rabovanie
o  vznikajú soviety ( rady ) robotníkov, roľníkov, vojakov, ktoré niekde preberajú moc
o  vo februári 1917 cár abdikoval a bola vytvorená Dočasná vláda = Rusko prestalo byť absolutistickou monarchiou, bola vytvorená republika
· No v Rusku sú naďalej nepokoje, vláda pokračuje vo vojne – čo využívajú vo svoj prospech boľševici

· 7. Novembra 1917  ( 25. 10.) prebehla Veľká októbrová revolúcia
o  boľševici zorganizovali v Petrohrade ozbrojené povstanie, dobyli Zimný palác, kde sídlila Dočasná vláda a dali ju zatknúť
o  ako to vyzeralo v ostatných mestách obyvatelia Petrohradu nevedeli
o  aby čo najrýchlejšie upevnili svoju moc vydali boľševici Dekrét o pôde a Dekrét o mieri ( vyhlásili ukončenie vojny zo strany Ruska)
o  po celej krajine začínajú preberať moc soviety
o  od roku 1918 sa boľševici začínajú nazývať komunisti
o  vytvárajú vlastnú armádu – Červená armáda
o proti komunistom sa postavili stúpenci monarchie = začala občianska vojna
•  trvala dva roky
•  teror voči obyvateľstvu z obidvoch strán
•  priniesla 13 miliónov obetí
•  v roku 1918 komunisti popravili aj cársku rodinu
•  zvíťazila Červená armáda
· v roku 1922 sa Rusko premenovalo na ZSSR ( Zväz sovietskych socialistických republík)
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020