Sovietske Rusko v rokoch 1918 – 1941

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 09.03.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 343 slov
Počet zobrazení: 4 331
Tlačení: 293
Uložení: 341

Sovietske Rusko v rokoch 1918 – 1941

Štáty v premenách storočí str.34/82
· Počas občianskej vojny bol v Rusku zavedený tzv. vojnový komunizmus:
o  znamenal vyvlastnenie a poštátnenie všetkých podnikov
o  robotníci namiesto mzdy dostávali naturálie

· Rok 1921

o  Rusko malo o 30 miliónov obyvateľov menej
o  výnosy v poľnohospodárstve dosahovali ½ predvojnových výnosov
o  Priemysel  bol v troskách
o  nedostatok surovín, potravín, lebo vidiek sám nemá a odmieta zásobovať mesto = násilná rekvirácia úrody a zásob = hladomor
· Štát riadila boľševická ( komunistická) strana – rozhodovala o všetkom
· Po skončení občianskej vojny bola vyhlásená Nová ekonomická politika NEP
o  znovu sa povolilo súkromné hospodárenie na vidieku a súkromné vlastníctvo malých podnikov v mestách = čoskoro prvé úspechy, zlepšilo sa zásobovanie vzrástla životná úroveň
· V roku 1924 zomiera Lenin
· Nastávajú rozpory vo vedení strany:
o   Kto bude v čele komunistickej strany ? - Lenin odporúčal Leva Trockého, no v zákulisných bojoch zvíťazil Josif Visarionovč  Džugašvili –Stalin – ten postupne odstránil všetkých svojich protivníkov ( označil ich za nepriateľov sovietskej moci a boli poslaní na Sibír alebo popravení
o   ako treba krajinu modernizovať

Kurssi venäjän rupla (RUB) - Venäjä

· Tridsiate roky:

o  Stalin: Rusko ja zaostalé - ! problémy treba riešiť skokom! ( inými slovami nehľadiac na obete)
o  hospodárstvo sa začína riadiť podľa päťročníc
o  hlavná úloha: vybudovať ťažký, hlavne zbrojársky priemysel a poľnohospodárstvo
o  dochádza k rýchlemu rozvoju priemyslu
o  v poľnohospodárstve začína kolektivizácia ( združstevňovanie)- pôda bola vyvlastnená, roľníci ju museli odovzdať štátu a ten vytváral kolchozy, sovchozy
•  „Kto nejde do kolchozu, je nepriateľom sovietskej vlády!“
•  Kulaci – zámožnejší roľníci – boli posielaní na Sibír
•  Počas kolektivizácie zahynulo v dôsledku hladu, teroru okolo 2,5 milióna ľudí
o  v dôsledku toho, že dôraz sa kladie na ťažký priemysel chýbajú predmety dennej spotreby
o  Stalin má neobmedzenú moc
o  od roku 1934 nastávajú masové čistky- tresty smrti, ľudia sú posielaní do gulagov

· Zahraničná politika

o  v roku 1922 v Janove sa ZSSR dohodol s Nemeckom: vzdali všetkých vojnových náhrad voči sebe a nadviazali diplomatické styky
o  v roku 1939 uzavreli ZSSR a Nemecko pakt o neútočení, ktorý mal tajný protokol, na základe ktorého si rozdelili Poľsko a ZSSR si pripojil pobaltské republiky: Litva, Lotyšsko, Estónsko
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.011