Svetový komunizmus v praxi

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: petka (24)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 07.04.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 349 slov
Počet zobrazení: 2 640
Tlačení: 231
Uložení: 255

Svetový komunizmus v praxi

Štáty v premenách storočí str.41
· V roku 1949 po občianskej vojne proti generálovi Čankajškovi vznikla Čínska ľudová republika
·  Na čele štátu stojí Mao Ce-tung
·  Nastávajú radikálne zmeny: všetka moc je v rukách silnej ústrednej vlády
·  Statkárom vyvlastnili pôdu – vznikajú družstvá ( najskôr úspechy, neskôr vznikajú problémy) = prídely potravín = nespokojnosť
· Po Stalinovej smrti narastá napätie medzi ZSSR a Čínou – Mao Ce-tung sa označuje za vodcu socialistického tábora, zdôrazňuje boj proti kapitalistickým krajinám – ZSSR sa v tomto období snaží o zmierenie s kap. Krajinami
· Čína sa snaží o nezávislosť od ZSSR
· V rokoch 1966 – 1970 prebehla v Číne tzv. kultúrna revolúcia
·  Jej základom bol uctievanie Maovej osoby, citovanie zásad prevýchovy ( Malá červená knižka)
·  Našla veľkú podporu u mládeže, študentov- vznikajú tzv. Červené gardy- snažia sa prevychovať starú spoločnosť
·  Miliónové obete na životoch
· Po Maovej smrti  bola moc jeho prívržencov zlikvidovaná, povolilo sa súkromné hospodárenie a obchod
· Komunistická strana brutálne zasiahla proti akýmkoľvek demokratizačným snahám
· Dodnes je Číne vytýkané porušovanie ľudských práv
· V rokoch 1956 -1970 nastáva vo svete stagnácia v ďalšom šírení komunizmu, ale dochádza k zmenám v samotnom tábore
·  V Maďarsku je povolené drobné súkromné podnikanie
·  V Poľsku sa rozpadli poľnohospodárske družstvá, narastá veľký vplyv katolíckej cirkvi
·  V Rumunsku hlavný predstaviteľ Nikolae Ceaušescu zavádzal tvrdú diktatúru
·  Čína a ZSSR –sú  úhlavní nepriatelia

· Brežnevova doktrína

·  Jej cieľom bolo obnoviť sovietsku hegemóniu, posilniť postavenie sovietskych komunistov v socialistickom tábore
·  Záujmy socializmu majú prednosť pred záujmami jednotlivých štátov – ich pravosť posudzuje ZSSR
·  ZSSR má právo v prípade potreby zasiahnuť v ktoromkoľvek štáte socialistického bloku
· V roku 1982 zomiera Brežnev
· Po viacerých výmenách sa k moci dostáva Michail Gorbačov
·  Snaží a prekonať stagnáciu Brežnevových čias
·  „glasnosť“ – verejná diskusia o problémoch( korupcia, alkoholizmus, kriminalita( – dovtedy to nebolo možné
·  „perestrojka“ – prestavba spoločnosti
·  Otvorilo sa viac problémov, ktoré nebolo možné vyriešiť naraz
·  Starí funkcionári sa pokúsili o prevrat = nastupuje Boris Jeľcin

· Rozpad komunistického bloku

· 1981 v Poľsku vznikajú nezávislé odbory – Solidarita- štrajky, nespokojnosť
· Občania NDR emigrujú cez Maďarsko do NSR
· 1989- socialistický blok sa rozpadol
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.018