Vláda Žigmunda a boje o trón po smrti Albrechta Habsburského

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 14.03.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 519 slov
Počet zobrazení: 4 810
Tlačení: 516
Uložení: 485
Kráľ – cudzinec
 
- po zavraždení Karola Malého a zajatí kráľovien Alžbety a Márie (leto 1386) anarchia v Uhorsku dosiahla vrchol - východisko uhorská šľachta videla v prijatí Žigmunda za kráľa (1387) - aby si získal stúpencov, Žigmund od začiatku prenajímal a za peniaze dával do zálohy svojim verným kráľovské majetky, prípadne ich udeľoval za zásluhy - v Uhorsku ho považovali za cudzinca, uchvatiteľa trónu, a to najmä po smrti manželky Márie, vďaka ktorej tento trón získal - jeho medzinárodné postavenie oslabila neúspešná výprava proti Turkom (Žigmund zorganizoval proti nim križiacku výpravu za účasti tisícov križiakov z celej Európy, napriek tomu v septembri 1396 križiacke vojsko utrpelo drvivú porážku pri Nikopole) - Žigmund roku 1404 vydal tzv. placetum regium, ktorým zakázal publikovanie pápežských búl v Uhorsku bez predbežného súhlasu kráľa; chcel tým obmedziť vplyv pápeža Bonifáca IX., ktorý podporoval Žigmundovho nepriateľa Ladislava Neapolského - roku 1405 kráľ vydal tzv. malý dekrét (Decretum minus), ktorým upevnil postavenie mešťanov kráľovských miest v súdnej, administratívnej i hospodárskej oblasti; dekrét napr. zaviedol jednotné miery podľa vzoru budínskych mier, domácim obchodníkom zaručil slobodný pohyb po krajinezvýhodňoval ich oproti cudzím kupcom - roku 1411 bol Žigmund kurfirstami zvolený za nemeckého kráľa - na vojny potreboval veľa peňazípožičal si od poľského kráľado zálohy mu dal 13 spišských miest (Stará Ľubovňa, Podolínec, Hniezdne) – ostali založené v Poľsku až do roku 1772

Žigmund a husitská otázka 
 
- snažil sa vojensky potlačiť husitskú revolúciu a v roku 1420 vtrhol do Čiech, utrpel však porážku na hore Vítkov pri Prahe - spanilé jazdyhusiti útočili na územie Slovenska, vypaľovali, vraždili, lúpili, rozmiestnili trvalé posádky na hradoch (Likava, Topoľčany, Lednica) - rozpory v husitskom táborebitka pri Lipanoch v máji 1434 → dôsledkom lipanskej porážky bola dohoda s cirkvou (bazilejské kompaktáta), ktorá za určitých podmienok povoľovala prijímanie pod oboma spôsobmi - Žigmund nemal mužského potomka, za svojho nástupcu určil zaťa Albrechta Habsburského 

Zápas medzi Jiskrom a Huňadym + bratríci na Slovensku
 
- Albrecht Habsburský zorganizoval protitureckú výpravu, počas nej aj zomrel (1439) - Uhorsko sa ocitlo v mocenských zápasoch medzi kráľovnou vdovou Alžbetou a novým kráľom Vladislavom I., pochádzajúcim z poľských Jagelovcov - Vladislava zvolila časť šľachty, ktorá očakávala, že bude pokračovať v protitureckých bojoch; kráľovnej sa však vo februári 1440 narodil syn Ladislav (Pohrobok), ktorého urýchlene korunovali za kráľa - Alžbeta zverila dieťa do opatery príbuznému, nemeckému kráľovi a neskoršiemu cisárovi Fridrichovi III.; do svojich služieb najala českého kapitána Jána Jiskru z Brandýsa – zverila mu viaceré kráľovské mestá a hrady na Slovensku (hoci bol Jiskra katolík, prijal do svojho vojska mnohých bývalých husitských bojovníkov) - Vladislav I. padol v bitke proti Turkom pri Varne (1444); po jeho smrti uhorský snem uznal nároky Ladislava Pohrobka na trón – v čase jeho nedospelosti snem poveril správou krajiny siedmich kapitánov, roku 1446 preniesol túto právomoc na Jána Huňadyho ako správcu (gubernátora); medzitým v Uhorsku a najmä na Slovensku prebiehali boje medzi Jiskrom a huňadyovcami - na Slovenskuskupiny tzv. bratríkov (odídenci z Jiskrovho vojska): rabovali kláštory, kostoly, ale aj domy mešťanov a poddaných - Ladislav V. (Pohrobok) poveril Jána Huňadyho funkciou krajinského kapitána; Jiskru zbavil funkcie a majetkov a vykázal ho z krajiny, o rok neskôr ho povolal späť, aby bojoval s bratríkmi, no ani Jiskrovi sa nepodarilo bratríkov úplne potlačiť - Ján Huňady: § velil uhorskému vojsku, ktoré zastavilo Turkov pri obrane Belehradu (1456), krátko nato zomrel na mor
· roku 1457 zomrel za zvláštnych okolností aj Ladislav V.
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#vláda žigmunda #Vlada Zigmunda a boje o tron #albrecht habsburský #Likava #Žigmundň

Diskusia: Vláda Žigmunda a boje o trón po smrti Albrechta Habsburského

Pridať nový komentár


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015