Druhá svetová vojna

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Dievča kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 1 476 slov
Počet zobrazení: 5 539
Tlačení: 324
Uložení: 310
Druhá svetová vojna
 
PRÍČINY
-  snahy o revíziu Versaillského systému
-  expanzívne ambicíe Nemecka, Talianska, Japonska
-  Japonsko známe militarizmom / zbrojením /

MEDZINÁRODNÁ SITUÁCIA PRED VOJNOU
-  bola poznamenaná agresívnými útokmi
- 1931 Japonsko obsadilo severovýchodnú časť Číny – Mandžusko
1932 Japonsko urobilo z Mandžuska svoj Protektorát nazvaný

MANDŽUKUO

1935 Taliansko napadlo Etiópiu
1936 sa začala občianská vojna v Španielsku – intervencia Nemecka a Talianska
október 1936 vzniká OS BERLÍN – RÍM, neskor okolo roku 1938 pribúda

TOKIO

1937 Japonci napadli Čínu
1938 anšlus Rakúska
1939 rozbitie ČSR
23. august 1939 Pakt o neutočení medzi ZSSR a Nemeckom, išlo o rozdelenie sfér vplyvu v Európe
-  tento pakt podpísali ministri zahraničia – ZSSR – MOLTOV, Nemecko –

RIBBENTROP

-  východne od riel Visla, Narva, San  = sovietská záujmová sféra
-  západne od týchto riek = nemecká záujmová sféra
 
FÁZY 2. SVETOVEJ VOJNY
I. fáza : 1. september 1939 – 22. jún 1941
II. fáza : 22. jún 1914 – január 1913
III. fáza : rok 1943
IV. fáza : rok 1944
V. fáza : január – 2. september 1945
 
I. fáza : 1. september 1939 – 22. jún 1941
1. september 1939 začala sa 2. svetová vojna, útokom Nemecka na Poľsko, 50 nemeckých divízií zautočilo z Pruska
-   útok na Poľsko mal názov FALL WEISS
-  vojna zo strany Nemecka bola blesková – BLITZ KRIEG
3. september 1939 VB + Fran. vyhlásili Nemecku vojnu – SITZ KRIEG = Čudná vojna
17. september 1939 vpadla do východného Poľska Červená armáda a tieto územia boli pripojené k ZSSR
29. september 1939 kapitulovala Waršava, Poľsko bola porazeneé a rozdelené na 3 časti: Z – Nemecko, V – ZSSR, Waršava + okolie  = stredná časť – GENERÁLNÁ GOUVERNEMENT / rasové smetisko /
október 1939 ZSSR nanútil Litve, Estónsku a Lotyšsku zmluvu o vzájomnej pomoci
-  podobnú zmluvu ponukli aj Fínsku, ktoré však odmietlo – sovietsko – fínska vojnaZIMNÁ VOJNA  - 30. 11. 1939 – 12. 3. 1940
-  v tejto zmluve išlo o odstúpenie územia ZSSR – Karelská šija
apríl 1940 sa začal útok Nemecka proti Dánsku a Nórsku – WESERUBUNG – aby si  zabezpečilo útok proti VB
máj 1940 útok Nemecka proti Belgicku, Holandsku, Luxembursku / Benelux / - FALL GELB = ŽLTÝ PRÍPAD
10. máj 1940 útok Nemecka na Francúzko – FALL ROT = ČERVENÝ PRÍPAD
27. máj – 4. jún 1940 prebehla operácia DYNAMO bola to evakuácia fr. – ang. vojakov z prístavu DUN KERQUE do Anglicka
10. jún 1940 Taliansko zautočilo na Francúzko z juhu
22. jún 1940 Francúzko kapitulovalo a rozdelené na 2 časti : 1. severná časť + západné pobrežie – Nemecko, 2. južná časť samostatná na čele s profašistickou vládou v meste VICHY na čele s generálom H. PETAIN
august 1940 ZSSR si pripojil pobaltské štáty, Besarábiu, ktorá patrila Rumunsku a Severnú Bukovinu – dnes Moldavská republika
13. august 194015. september 1940 letecká vojna o Anglicko, mala názov SEELOVE – MORSKÝ LEV
-  prvý výrazný neúspech Nemecka
september 1940 definitívne vytvorená Os Berlín – Rím – Tokio, dohodli sa o spoločnom postupe
november 1940 sa k tejto osy pripojilo aj Slovensko, Rumunsko, Maďarsko a v marci 1941 Bulharsko
apríl 1941 nemecký útok proti Juhoslávii a Grécku
 
II. fáza : 22. jún 1941 – január 1943
-  vstup USA, ZSSR, Japonska do vojny
 
VÝCHODNÝ FRONT
- 22. jún 1941 – plán BARBAROSA – útok Nemecka na ZSSR
-  50 nemeckých divízií + maďarské, španiel., talianské, slovenské, fínské a rumunské
-  3 smery : 1. armády „SEVER“ na Leningrad
  2. armády „STRED“ na Moskvu
  3. armády „JUH“ na Stalingrad a potom na Kaukaz
-  tento plán rátal s tým, že ZSSR bude porazený za 6 mesiacov
-  za 5 mesiacov sa Nemci dostali pod Moskvu
- 14. august 1941 vznikla ATLANTICKÁ CHARTA, vytvorili USA – ROOSEVELT, VB – CHURCHILL
v septembri sa k tejto charte pridal ZSSR a tak vznikla PROTIFAŠISTICKÁ KOALÍCIA
-  blokáda Leningradu – Nemci sa snažili Leningrad vyhladovať
19. september 1941 nemecké vojská dosiahli Dneper, vďaka tomu, že padol Kyjev
začiatkom októbra 1941 sa nemec. armáda blížila k Moskve, úspech ZSSR kvoli skorej zime
8. december 1941 – Hitlerov rozkaz, aby nemec. armády na celom svete prešli na nemeckom fronte do obrany
 
TICHOMORIE
7. december 1941 – útok Japonska na PEARL HARBOUR
8. december 1941 – vstup USA do vojny
 
AFRIKA
-  vojská nemec. + talian. a VB
22. január 1941 anglické vojská obsadili pevnosť TOBRUK v severnej Afrike
máj 1941 – britské vojská oslobodili Etiópiu
 
1942
VÝCHODNÁ FRONT
jar 1942 – obnovené útoky nemeckých vojsk na všetkých frontoch
-  obsadili Charkov, dobyli Krym, postup na Kaukaz
16. júl 1942  začali sa boje o Stalingrad
· patrí medzi najvačšie bitky, neúspech Nemecka
· boje od 16. júla 1942 – 2. febuára 1943
· kapitulácia podpísaná 2. 2 . 1943
· na čele nemeckých armád bol PAVLUS
· rozhodujúci prelom 2. svetovej vojny v prospech ZSSR
 
AFRIKA
23. október 1942 sa začala protiofenzíva britských vojsk pri EL ALAMEINE trvala do 4. novembra kedy Briti porazili nemecko – talianské vojská
8. november 1942 sa v Maroku a Alžírsku vylodili anglo-americké vojská
 
TICHOMORIE
do roku 1942 úspech Japonska
3. – 6. jún 1942 – bitka pri MIDWAY – obrat vo vojne v prospech USA
 
III. fáza : rok 1943
14. – 26. január 1943 – konferencia predstaviteľov USA / Roosevelt / a VB / Churchill / v CASABLANKE / Maroko / o ďalšom postupe vo vojne
 
VÝCHODNÁ FRONT

7. marec 1943 – boje pri SOKOLOVE / 1.krát tu zasiahol aj 1. československý prápor
   vedený Ludvíkom Svobodom /
-  HITLER vyhlasuje totálnu vojnu – rozhodný protiútok nemec. vojsk na východe
5. – 15. júl 1943 – nemecký protiútok pri KURSKU = ZITADELLE  - po 1. týždni nem. odpor bol definítivne zlomený
12. júl – 3. august 1943 – došlo k protiofenzíve sovietských vojsk pri KURTSKOM OBLÚKU
6. november 1943 oslobodený KYJEV sovietským vojskom
 
AFRIKA
-  13. máj 1943 – kapitulácia nemec. + talian. jednotiek v Tunisku, v sever. Afrike
 
TALIANSKO
10. júl 1943  vylodenie anglo – amerických vojsk na Sicílii
25. júl 1943 padal Mussoliniho vláda a bola vytvorená nová vláda na čele s marshalom BADOLIGIO
3. september 1943 talianská vláda podpísala kapituláciu
13. október 1943 Taliansko vyhlasuje Nemecku vojnu
28. november – 1. december 1943  TEHERÁNSKÁ KONFERENCIA  / Irán /
· USA + VB + ZSSR
· Roosevelt + Churchill + Stalin
· dohoda o utvorení druhého frontu / Francuz. máj 1944 /
· otázky budúceho usporiadania sveta / Slovensko pripadlo ZSSR /
 
IV. fáza : rok 1944
 
VÝCHODNÝ FRONT
-  úspechy sovietskej armády – január 1944 oslobodený Leningrad, máj 1944 oslobodený Krymm
-  oslobodzovanie oblasti vých. a juhovýchod. Európy
august 1944 oslobodené Rumunsko – smer na Maďarsko – Viedeň – Praha
 
ZÁPADNÝ FRONT
6. jún 1944 – vylodenie spojencov v Normandii – OVERLORD, viedol generál EISENHOWER, má názov tiež DEŇ D – otvorenie druhého frontu, oslobedenie Francúzka – na čele CH. De GAULLE
25. august 1944 kapitulovalo nemecké velenie v Paríži
20. júla 1944 neúspešný atentát na Hitlera
16. – 25. december 1944 – Hitler začal rozsiahlu ofenzívu v Ardenách – víťazstvo spojencov
 
V. fáza : január – 2. september 1945
4. – 11. február 1945 JALTSKÁ KONFERENCIA  / na Krymme /
· ZSSR + VB + USA
· povojnové usporiadanie Európy
· potvrdenie záverov Teheránskej konferencie
· otázka povojnového Nemecka – rozdelenie na 4 okupačné zóny
 
12. január 1945 Červená armáda začala viselsko – oderskú poperáciu s cieľom dobyť Berlín
25. apríl 1945 stretnutie amer. a soviet. vojsk na Labe pri TORGAN
30. apríl 1945 Hitler spáchal samovraždu
7. máj 1945 nemecké velenie podpísalo akt o bezpodmienečnej kapitulácii v Remeši
8. máj 1945 sovietské jednotky dobyli Berlín
9. máj 1945 kapitulácia vstúpila do platnosti, vstup soviet. vojsk do Prahy  = KONIEC 2. SV. VOJNY V EURÓPE
 
17. júl – 2. august 1945 POSTUPIMSKÁ KONFERENCIA
· ZSSR – Stalin + USA – H. Truman + VB – C. R. Attlee
· potvrdila jaltskú konferenciu
· rozhodlo sa o 3D : 1. DEMILITARIZÁCII / odzbrojenie Nemecka /
2. DENACIFIKÁCII / odstránenie nacizmu /
3. DEMOKRATIZÁCII Nemecka
· priajté rozhodnutie o vysídlení nemeckého obyvateľstva z Maďarska, Poľska a ČSR
 
PORÁŽKA JAPONSKA
6. august 1945 atómová bomba na HIROŠIMU / táto bomba sa volala Little boy / - asi 65 tis.
  ľudí hneď mŕtvych
8. august 1945 ZSSR vyhlásil vojnu Japonsku
9. august  1945 atómová bomba na NAGASAKI
2. september 1945 na lodi MISURI podpísaná kapitulácia Japonska –

KONIEC 2. SV. VOJNY VO SVETE
· zahynulo viac ako 50 mil. ľudí
· ZSSR – 20 mil. obyv.
· 3 mil. Poliakov
· ČSR 366 tis. obyv.
· viac ako 100 tis. občanov židovskej národnosti
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015