Rozdelenie ČSR a vznik slovenského štátu

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 734 slov
Počet zobrazení: 5 047
Tlačení: 276
Uložení: 295
Rozdelenie ČSR a vznik slovenského štátu
 
MNÍCHOV A ROZBITIE ČSR 
HITLEROVE PRÍPRAVY NA ROZBITIE ČSR
-  akcia na rozbitie ČSR – ZELENÝ PRÍPAD- FALL GRUN
24. apríl 1938 Karlové Vary – zjazd SdP, prijatých 8 požiadaviek Nemcov
1)  plná rovnoprávnosť Nemcov s Čechmi
2)  nemecké obyvateľstvo uznať za právnickú osobu
3)  presne na mape ČSR vyznačiť a oddeliť nemecké pohraničie
4)  úplná samospráva na ohraničenom území
5)  ochranu nemeckého obyvateľstva na tomto území zaručiť čsl. vládou
6)  odčinenie hospodárských kríz spáchaných na Nemcoch po roku 1918
7)  ustanovenie len nemeckých úradníkov na nemeckom území
8)  slobodná, úplná propagácia nemeckého názoru
 
MÁJOVÁ KRÍZA 1938 V ČSR
-  čiastočná mobilizácia – reakcia na zjazd SdP / povolalo sa vojsko, ktoré obsadilo niektoré pohraničné oblasti /
-  Hitler chcel dosiahnuť medzinárodnú izoláciu ČSR
 
MISIA LORDA RUNCIMANA z Veľkej Británie
- sprostredkovateľ medzi ČSR vládou a Henleinom
-  jeho úlohou bolo robiť na čsl. vládu nátlak, aby prijala Henleinové požiadavky, ktoré v auguste 1938  prijala
12. september 1938  sa príslušnici SdP pokúsili o prevrat – neúspešne
15. september 1938 sa Hitler v BERCHTESGADENE stretol s Chamberlainom, ktorý vyhlásil, že súhlasí s požiadavkami Hitlera o odstúpení pohraničia Čiech a Moravy Nemecku
21. septembra 1938 čsl. vláda  prijala Hitlerove požiadavky
22.9.1938- podala Hodžova vláda demisiu a 23.9.1938 Hodžu vystriedal generál Ján Syrový, ktorý vyhlásil mobilizáciu
29. septembra 1938 došlo k MNÍCHOVSKÉMU DIKTÁTU, podpísalo ho Nemecko HITLER, Taliansko MUSSOLINI, Veľká BritániaCHAMBERLAINE  a Francúzko DALADIER
30. september 1938 vláda ČSR prijala Mníchovský diktát, začína sa 2. obdobie ČSR / 30. september 1938 – 14. marec 1939 / , obdobie prvej ČSR bolo od 28.10.1918-30.9.1938
5. októbra 1938 Beneš odstúpil z funkcie prezidenta
 
AUTONÓMIA SLOVENSKA
5.-6.10. 1938 HSĽS zvolala do Žiliny schôdzu svojho výkonného výboru
- túto situáciu využilo autonómné hnutie a 6. októbra 1938 bola v ŽILINE  vyhlásená autonómia Slovenska + autonómná vláda na čele s doktorom TISOM
-  názov: Česko – Slovenská republika
5.10.1938 česko-slovenská vláda prijala návrhy, ktoré predniesol v mene HSĽS jej úradujúci predseda J. Tiso
-  vláda uznala svojbytnosť českého a slovenského národa a súhlasila s rozšírením právomocí krajinských úradov
-  bolo obnovené ministerstvo pre správu Slovenska
-  český a slovenský jazyk sa stali štátnymi jazykmi
-  Jozef Tiso bol vymenovaný za predsedu 5- člennej slovenskej autonómnej vlády ako súčasti celoštátnej vlády v Prahe
-  republika sa zmenila na federatívny štát s názvom Česko-Slovenská republika a Slovensko dostalo názov Slovenská krajina
-  ústavný zákon o autonómii Slovenskej krajiny vstúpil do platnosti 22.11.1938
-  zákonodárnu moc na Slovensku mal Snem Slovenskej krajiny ( 18.12.1938 sa do tohto snemu uskutočnili voľby)
-  rozhodujúcu politickú moc na Slovensku získala HSĽS
-  už 9.10. 1938 bola na Slovensku zakázaná činnosť komunistickej strany
-  v Prahe vznikla nová česko-slovenská vláda na čele s Rudolfom Beranom a jeho námestníkom sa stal Karol Sidor ( predstaviteľ HSĽS)
8.10. 1938 získala autonómiu aj Pokarpatská Rus a 11.10. bola vytvorená prvá autonómna vláda
-  v decembri 1938- koniec parlamentnej demokracie
2. novembra 1938 bola VIEDENSKÁ ARBITRÁŽ,ktorú podpísalo NEMECKORIBBENTROP a TALIANSKO CIANO = odstúpenie južného Slovenska a časti Podkarpatskej Rusi Maďarsku, Devín a Petržalka pripadli Nemecku, časti Kysúc, Oravy a Spiša pripadli Poľsku
30. november 1938 za čsl. prezidenta zvolený EMIL HÁCHA / až do 14. marca 1939/ 
9. – 10. marec 1939 bola na území Slovenska ustanovená vojenská diktatúra  / Česko nechcelo, aby sa Slovensko odtrhlo / - HOMOLOV PUČ ( generál Homola)
-  celá slovenská vláda bola odvolaná s výnimkou J. Siváka a P. Teplanského
-  10.marca 1939 sa predsedom slovenskej  autonomnej vlády stal J. Sivák
- 11. marec 1939 predsedom slovenskej  autonómnej vlády sa stal KAROL SIDOR ( odmietol vyhlásiť slovenský štát)
13. marec 1939  - Hitler pozval Tisa do Berlína, kde mu predložil dve možné alternatívy – buď vyhlási Slovenský štát alebo Slovensko bude rozdelené  medzi  Poľsko a Maďarsko
14. marec 1939 Slovenský snem vyhlásil SLOVENSKÝ ŠTÁT ( o otázke : „ Kto súhlasí , aby bol vyhlásený samostaný Slovenský štát?“ hlasovali poslanci Snemu Slovenskej krajiny AKLAMÁCIOU – povstaním, všetkých 57 poslancov bolo jednomyseľne za)
15. marec 1939 okupovali nemecké vojská Čechy a Moravu
16. marec 1939 vyhlásený PROTEKTORÁT ČECHY A MORAVA
15. marca 1939 vyhlásilo nezávislosť aj Podkarpatsko ( prvýkrát v dejinách), ale v ten istý deň ho napadlo Maďarsko a do 18. marca 1939 obsadilo
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016