Arabská kultúra

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 20.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 334 slov
Počet zobrazení: 6 564
Tlačení: 422
Uložení: 408
Arabská kultúra
 
1.  Veda
- nadväznosť na grécku vedu a techniku, vplyv znalostí Peržanov a Indov ( znaky pre číslice)
- vo väčších mestách vznikali univerzity, knižnice, hvezdárne, nemocnice, botanické záhrady ( Cordóba, Káhira, Damašk, Bagdad, Samarkand )
- zemepis: podrobné zápisy arabských a židovských obchodníkov  z ciest, napr. Ibrahim ibn Jakub- najstarší popis Prahy z 10. storočia
- astronómia: katalóg hviezd, názvy súhvezdí, v 9. storočí vytvorené astronomické a trigonometrické tabuľky- al Chorezmí
astronóm a astrológ Abú Mašar vyložil podstatu prílivu a odlivu
- matematika: arabské číslice, vytvorená algebra a trigonometria
- fyzika: zostrojené fyzikálne a optické prístroje
- chémia: liečivá
- lekárstvo: zložité operácie, využitie optiky, dokonalá znalosť anatómie ľudského tela
- biológia: pestovanie nových plodín, pestovanie indiga na farbenie látok, prvenstvo vo výrobe trstinového cukru
- technika: dômyselný systém zavlažovania, požívanie vodného kolesa, záhrady s jazierkami a vodotryskami
- filozofia: nadväznosť na grécku filozofiu, hlavne na Aristotela
- literatúra: v 7. storočí vznik Koránu, lyrické a epické básnictvo v arabskom a perzskom jazyku( indické rozprávky a poviedky sa rozšírili v celom svete v arabskom súbore Tisíc a jedna noc
- dejepisectvo: historiografia, literárny historik Al – Isfahání
 
2.Remeselná výroba
- textilná výroba: damask, zlatý a strieborný brokát, mušelín, tkanie kobercov, kožené výrobky
- spracovanie kovov: práce z drahých kovov, oceľové zbrane 
- výroba skla, porcelánu, voňaviek, papiera ( okolo r. 650 prevzali od Číňanov)
 
3.Architektúra
- osobitý arabský sloh ( zlúčenie arabských a byzantských prvkov), využitie podkovovitého a kýlovitého oblúka (tzv. oslí chrbát), špicaté kupoly, štíhle minarety, mešity- vnútorný stĺpový priestor, nádvorie, studňa
- stavby: skalný chrám v Jeruzaleme – s najstaršou zachovanou mešitou – Omarova mešita zo 7. storočia, mešita v Cordóbe, mešita v Káhire, najstarší minaret v Damašku
- sídla vladárov: paláce uprostred záhrad s vodnými nádržami, vodotryskami, mramorové altánky
- paláce: Cordóba, Alcazar v Seville, Alhambra = Červená pevnosť- sídlo granadských sultánov zo 14. storočia, Tádž Mahal v Indii
- verejné stavby: kúpele- mali funkciu hygienickú a rekreačnú, hostince, bazáre, verejné komunikácie, mosty, pevnosti, mestské brány
- výzdoba: mozaiky, mramor, arabesky- bohaté ornamenty, afigurálnosť- islam zakazuje zobrazovať živé bytosti, krasopisné
 ( kaligrafické) nápisy a citáty z koránu
 
4.Význam arabskej kultúry: sprostredkujúci článok medzi  kresťanskou a antickou vzdelanosťou, vplyv na rozvoj svetovej vzdelanosti a umenia, islamská kultúra prežila arabské panstvo, bola prijatá aj nearabskými národmi v Európe, Afrike a Ázii
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.017