Boj proti fašizmu na Slovensku 1939–1945

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 759 slov
Počet zobrazení: 2 877
Tlačení: 202
Uložení: 239
Boj proti fašizmu na Slovensku 1939 – 1945

Prvé ilegálne organizácie

jún 1939 sa podarilo polícii odhaliť organizáciu REVOLUČNÁ MLÁDEŽ SLOVENSKA, ktorú viedol Ján Opavský
-  podmienkou úspešnej odbojovej činnosti boli informácie
-  oficiálna tlač – skreslené informácie
-  využívanie rozhlasu – zahraničné vysielanie BBC a MOSKVA
-  správy sa šírili ústne, letákmi, ilegálnou tlačou, tajnými krátkovlnnými vysielačkami
-  spojenie so zahraničnými strediskami odboja – pomocou kuriérov, maskovanej pošty
-  v roku 1939 sa vytvorili 4 centrá zahraničného odboja:
1.  Varšava – pôsobili tu bývalí členovia agrárnej strany a oponenti E. Beneša
2.  Paríž – tu pôsobili Š. Osuský a M. Hodža → presadzovali obnovenie ČSR so samosprávnym postavením Slovenska
3.  Londýn – českí emigranti (Beneš) → obnovenie ČSR za centralist. Princípu
4.  Moskva – emigranti z KSČ (K. Gottwald)
-  Š. Osuský vravel v mene ešte neexistujúcej česko-slovenskej vlády s francúzskou vládou
3.10.1939 zmluva o organizovaní česko-slovenského vojska
-  vytvorila sa SNR (vytvoril ju M. Hodža) – od 1940 ČSNR
-  po obsadení Poľska a Francúzska nemeckou armádou, získali vedúce postavenia dve centrá odboja Londýn a Moskva
 
Ilegálne organizácie
-  tvorili 2 vyhranené bloky
A: OBČIANSKY BLOK
-  nekomunistická organizácia
-  prívrženci zakázaných čsl. Politických strán
-  veľa prívržencov mali medzi evanjelikmi
-  orientácia na zahraničný občiansky odboj – Londýn
-  orientácia na obnovu ČSR - sporná bola jeho budúca podoba:
o  menšina - prívrženci jednoduchej reštitúcie predmníchovských pomerov
o  väčšina -  demokratický variant s autonómiou Slovenska
-  spojenie s Parížom a neskôr s Londýnom
-  po vypuknutí vojny založil E. Beneš v Paríži ČSL. NÁRODNÝ VÝBOR
-  po porážke Francúzska v roku 1940 sa Čsl. národný výbor preniesol do Londýna, kde Beneš vymohol od vlády W. Churchilla uznanie dočasnej čsl. vlády
-  významné ilegálne skupiny: flóra, demec, justícia, obrana národa
 
B: KOMUNISTICKÝ BLOK
-  založil si tajnú sieť po celom Slovensku hneď po Mníchove
-  na čele komunistického bloku bolo ilegálne vedenie KSS, ktoré malo spojenie cez Prahu (ilegálne vedenie KSČ) so zahraničným vedením KSČ v Moskve – na čele K. Gottwald
-  do júna 1942 polícia na Slovensku zatkla 3 ilegálne vedenia KSS
-  vydávali ilegálne noviny – Hlas ľudu
cieľ – do leta 1941 komunisti neuznávali predvojnovú ČSR ani jej demokratický systém (to bola bariéra spolupráce s občianskym odbojom), chceli vytvoriť „sovietske Slovensko“ s diktatúrou proletariátu podľa sovietskeho vzoru, dokonca padol návrh, aby sa Slovensko stalo 16.zväzovou republikou ZSSR
 
ZBLÍŽENIE OBOCH ODBOJOV NA SOVENSKU
-  umožnilo ho vytvorenie protihitlerovskej koalície v lete 1941
18.7.1941 bola v Moskve podpísaná čsl. - sovietska dohoda, ktorou ZSSR uznal čsl.vládu Beneša v Londýne za právoplatnú vládu ČSR (predsedom bol Ján Šrámek, zo Slovákov v nej pôsobili R. Vist, J. Slávik, J. Lichner, S. Osuský)
12.12.1943 bola podpísaná čsl. - sovietska spojenecká zmluva na 20 rokov (tým sa obnovila cesta sovietizácii budúceho Česko-sloveského štátu)
25.12.1943 uzavreli zástupcovia domáceho občianskeho a komunistického odboja Vianočnú dohodu a vytvorili tak spoločný odbojový orgán SNR (v poradí 3. SNR v histórii Slovenska)
-  v SNR boli:
o  za komunistov: Karol Šmidke, Gustáv Husák, Laco Novomeský
o  za občiansky odboj: J.Ursíny, J. Lettrich, M. Josko
-  vyvrcholením odbojovej činnosti bolo vypuknutie SNP 29.8.1944
 
SLOVENSKÍ VOJACI V ZAHRANIČÍ
leto 1939 – 1.čsl. jednotka v zahraničí – Poľsko, viedol ju Lev Prchala
 
-  po napadnutí Poľska časť odišla do Francúzska
2.10.1939 čsl. jednotka vo Francúzsku – Beneš vytvoril ČSL. NÁRODNÝ VÝBOR, ktorý organizoval čsl. vojsko v zahraničí
január 1940 vzniká 1.čsl. divízia na čele Rudolf Viest
-  po porážke Francúzska odchádzajú do VB
august – september 1940 účasť v leteckej vojne o Anglicko (pilot stíhačiek – Oto Smik)
-  naši vojaci bojovali vrámci britskej armády v roku 1940 – PEŠÍ PRÁPOR v Palestíne na čele pplk. KLAPÁNEK a v rokoch 1941/42 bojovali o pevnosť TOBRUK v severnej Afrike
-  po boku francúzskych jednotiek v Sýrii
1943 z divízie vznikla ČSL. BRIGÁDA V ANGLICKU
 
-  časť zostala v Poľsku a vytvorila POĽSKÝ REGIÓN pod vedením pplk. Ludvíka SVOBODU
-  odišli na územie ZSSR
1942 vznikol 1. ČSL. POĽNÝ PRÁPOR v BUZULUKU na Urale
január 1943 odišiel poľný prápor na front
7.3.1943 zúčastnil sa bojov o Sokolovo
30.10.1943 prebiehali boje pri meste Melitopoľ, na sovietsku stranu prešla veľká časť slovenskej divízie a vytvorila tak základ druhej paradesantnej brigády, v dôsledku toho sa poľný prápor zmenil na brigádu, ktorá sa zapojila do bojov na Ukrajine (Kyjev, Belaja, Cerkov, Žaškov)
apríl 1944 vzniká 1. ČSL. ARMÁDNY ZBOR (1.ČSAZ)
8.9.1944 sa začala Karpatsko-duklianska operácia, do ktorej sa zapojil 1.ČSAZ
6.10.1944 1.ČSAZ prešiel cez Dukliansky priesmyk a začal oslobodzovanie ČSR po boku sovietskej armády
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013