Baruch Spinoza

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: kajka (25)
Typ práce: Referát
Dátum: 21.05.2014
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 265 slov
Počet zobrazení: 2 723
Tlačení: 237
Uložení: 228
Baruch Spinoza (1632-1677)
-  holandský filozof židovského pôvodu
-  hlavné diela : - Princípy karteziánskej filozofie
Etika
- Teologicko-politický traktát
- Rozprava o zdokonaľovaní rozumu
 
-  dôsledný zástanca racionalizmu
-  prevzal racionalistickú koncepciu poznania od Descartesa, a jeho koncepciu vrodených ideí  odmietol
-  rozlišoval 2 druhy poznania : a) zmyslové – Neurčité, nepravdivé
-  pomocný prostriedok rozumového poznania
- zmyslovou skúsenosťou získavame len povrchovú
predstavu u vlastnostiach vecí a vonkajších príčinách
ich existencie
 
b) rozumové- Pravdivé, Zreteľné
- Rozumom získavame informácie o
Podstate vecí
 
Rozlišujeme 4 hierarchizované spôsoby vedenia
a)  vedenie z počutia
b) vedenie založené na jednotlivých empirických skúsenostiach
c)  racionálne vedenie
d) intuitívne vedenie
 
Intuitívne a racionálne vedenie sú dominantné ( hlavnou metódou poznania je dedukcia ktorá sa opiera o „vyšší rozum“ )
-  euklidovská geometria model objektívneho racionálneho postupu
-  ideál matematickej vedy chcel uplatniť aj vo filozofií
-  kritika Descartovej dualistickej ontológie – v chápaní substancie sa dopracoval k monistickému stanovisku
-  základom všetkého je jedna substancia(je príčinou samej seba-causa sui) príroda ( synonymum prírody je BOH,čiže príroda ,Deus Sive Natura) – panteistické chápanie
-  nekonečná substancia má nekonečné množstvo podstatných vlastností ATRIBÚTOV
-  človek poznáva ba dva atribúty Myslenie a Rozprestranenosť
-  substancia sa prejavuje v našom svete prostredníctvom modov
modus- Spôsob prejavovania substancie bytia
-  módy sú navzájom podmienené
-  BYTIE:
a) príroda tvoriaca (natura naturans) – božská podstata – produkuje seba i všetko ostatné
b) príroda stvorená (natura naturata) – samotné produkty, veci
 
-  Prísny determinizmus je dôsledkom spinozovho racionalizmu presvedčenie o rozumnom usporiadaní sveta
 
-  Cieľom jeho filozofie je ETIKA , zdokonaľovanie človeka mierenie k šťastiu a dobru spája sa s POZNANÍM, šťastie je viazané na rozvoj poznania a vrcholí k rozumovej láske k Bohu )
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Kľúčové slová

Vyhľadaj ďalšie vhodné študentské práce pre tieto kľúčové slová:

#Spinoza #determinizmus filozofia #dualizmus descartesa #Baruch Spinoza #spinoza filozofia poznania


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.052