Zámorské objavy

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 612 slov
Počet zobrazení: 9 748
Tlačení: 685
Uložení: 598
· v Európe sa rozvíja výroba:
§ je potrebné nájsť nové odbytiská pre výrobky
§ nové zdroje nerastných surovín (hlavne zlato a striebro na mince)
§ rozširovali sa povesti o krajine ležiacej na juh od Sahary, kde možno zlato čerpať ako vodu zo zlatonosnej rieky; čítala sa správa Benátčana Marca Pola o jeho ceste a pobyte v Číne (1275 – 1292), o jej bohatstve a o bohatom ostrove Zipangu (Japonsko)
§ Osmanskí Turci obsadili Malú Áziutalianski kupci nemohli obchodovať s Perziou, Indiou, Čínou → mali záujem o nájdenie nových námorných ciest
· moreplavci mali dve možnosti:
§ ísť smerom na západ
§ oboplávať Afriku
 
Objavné cesty Portugalcov
 
· Portugalci chceli oboplávať Afriku a dostať sa tak na východ:
§ roku 1415 dobyli Ceutu na severe Afriky → túžba dobyť krajiny na juh od Sahary
· postupne objavovali západné pobrežie Afriky
· do Lisabonu: slonovina, vzácne drevá, guma, korenie, zlato, čierni otroci
· roku 1487 Bartolomej Diaz dosiahol južný cíp AfrikyMys dobrej nádeje
· roku 1498 Vasco de Gama pomocou arabského lodivoda preplával z východného pobrežia Afriky Indický oceán a pristál v Indii v Kalikate
· Portugalci ovládli obchod s čiernym korením (zisky z dovozu boli 400%), no nevedeli využiť výhody obchodu: rozvážanie dovezeného tovaru po Európe prenechali nemeckým a holandským kupcom – tí sústredili predaj potom AntverpáchAmsterdame
 
Objavenie Ameriky
 
· Španieli sa chceli dostať do Indie západnou cestou (janovský námorník Krištof Kolumbus)
· Kolumbov plán predtým v Portugalsku odmietli
· španielska kráľovná Izabela Kastílska mu poskytla financie a tri lode (Nina, Pinta, Santa Maria)
· Krištof Kolombus vyplával začiatkom augusta 1492 zo španielskeho prístavu Palos:
§ 12. októbra 1492 pristál na Bahamských ostrovoch (San Salvador)
§ na ďalšej plavbe objavil Kubu, Haiti; dostal sa na juhoamerickú a stredomorskú pevninu
§ bol presvedčený, že sa dostal do IndieIndiáni
§ na ostrovoch však nebolo ani zlato, ani korenie → upadol do nemilosti a zomrel takmer zabudnutý
· domnienka, že Kolumbus objavil nový svetadiel sa potvrdila v roku 1513, keď španielsky dobrodruh Vasco de Balboa prenikol cez Panamský prieplav do Tichého oceána
· pomenovanie Amerika dostal kontinent podľa moreplavca a obchodníka Ameriga Vespucciho
 
Španielska koloniálna sústava
 
- Španieli podnikali výpravy do Severnej a južnej Ameriky a uplatňovali si nárok nad celou americkou pevninou - 1494 zmluva v Tordisillas Španieli a Portugalci uzavreli na podnet pápeža Alexandra VI. dohodu o rozdelení koloniálnych sfér: svet sa rozdelí na dve časti; demarkačná čiara bude prebiehať neďaleko Azorských ostrovov Atlantickým oceánom od severného póla k južnému, všetky územia na východ od tejto línie pripadli Portugalskuna západ Španielsku (Brazília pripadla Portugalsku, lebo ju objavili) - na prácu v baniach začali používať domorodcov – rýchlo ich ubúdalo (ťažká práca) → dovážali černochov z Afriky - výroba tovaru v Španielsku nestačila → v kolóniách sa začal predávať tovar z iných krajín - Španielsko nemalo dosť financií na zámorské cesty, museli si požičať → zadĺžili sa Dôsledky zámorských objavov
 
- Angličania, Francúzi a Nizozemci sa usilovali nájsť nové cesty – objavovali pobrežie severnej Ameriky (Labrador, Kanada), Grónsko, cestu Bielym morom do Ruska - v rokoch 1515 – 1522 sa španielska výprava vedená Portugalcom Fernandom Magalhaesom vydala na západ okolo južnej Ameriky cez Ohňovú zem, Tichý oceán, Filipíny, okolo Afriky a vrátila sa späť do Španielska → podali dôkaz o guľatosti Zeme - rozvoj obchodu: § z Európy: soľ, mäso, maslo, obilie, súkno, plátno, anglické pivo, toledské zbrane, výrobky z kože
§ do Európy: korenie, cukor, bavlna, zlato, striebro, tabak, kukurica, vanilka, kakao
§ strediská zámorského obchodu sa premiestnili zo Stredomoria na atlantické pobrežie (Antverpy, Amsterdam, Londýn...)
§ slabol obchod talianskych miest
§ iba Benátky udržiavali živší obchodný styk s Východomsústreďovali sa na vlastnú manufaktúrnu výrobu: hodváb, čipky, sklo, zrkadlá, rukavičky, mydlá, voňavky
 
Cenová revolúcia
 
- z Ameriky začalo viac prúdiť zlato a striebro - prílev striebra vyvolal poklesnutie hodnoty peňazí, vzrast cien výrobkov a potravín - ceny tovaru vzrástli počas 16. storočia v Španielsku 6x, vo Francúzsku, Rusku a Nemecku 4x 
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.018