Protireformácia – rekatolizácia

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 23.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 396 slov
Počet zobrazení: 9 799
Tlačení: 689
Uložení: 704
· protestantiprotireformácia
· katolícirekatolizácia – podľa katolíkov išlo o vnútornú reformu cirkvi podľa Tridentského koncilu
· reformácia oslabila postavenie katolíckej cirkvi, ovplyvnila veľkú časť Európy → cirkev hľadala spôsoby nápravy
 
Tridentský koncil 1545 - 1563

· bol 2x prerušený
· Karol V. Habsburgský  sa snažil o dohodu medzi katolíkmi a luteránmi
· luteráni:  
§ všetko treba obnoviť podľa Písma svätého
§ má byť vyhlásená nadradenosť koncilu nad pápežom
· katolíci: 
§ pápež zakázal rokovať o požiadavkách protestantov
§ dva pramene viery: Sväté písmo a tradícia
§ pápežnajvyššia autorita
§ každý katolícky duchovný musel zložiť „Vyznanie viery
§ vznikajú biskupské semináre – na výchovu kňazov
§ bola obnovená inkvizícia
§ zostrila sa cenzúra
§ bol vydaný „index“ – knihy, ktoré katolíci nesmeli čítať (1543 – pápež Pavol III.) – legalizovalo sa ničenie týchto kníh (často aj vzácne diela, ktoré nemali náboženský charakter); katolík mohol čítať tieto knihy len so súhlasom biskupa
· dôslednú reformu katolicizmu presadzovali hlavne talianski biskupiKarol Boromejský (Miláno, z rodu Medici)
 
Jezuiti
 
· rehoľa, ktorá hrala dôležité miesto v rekatolizácii – Spoločnosť Ježišova
· zakladateľ: španielsky šľachtic Ignác z Loyoly (1491 – 1556):
§ pôvodne vojak
§ po zranení začal študovať teológiu
§ zložil sľub čistoty a chudoby
· chceli najprv pôsobiť ako misionári v Palestíne (nebolo možné pre financie a nebezpečenstvo), pápež: misijnú činnosť treba aj  v Európe – prinavrátiť protestantov do katolíckej cirkvi
· 1540pápež schválil ich rehoľu
· boli vojensky organizovaní
· zaviazali sa absolútne poslúchať pápeža
· najúčinnejšie prostriedky: kazateľnica, spovedeľnicaškola; boli dobrí pedagógovia, využívali moderné vyučovacie metódy, zaviedli do škôl jednotu a poriadok
· v 17. storočí mali už 20 000 členov
· medzi najvýznamnejších jezuitov patril František Xaverský
· okrem jezuitov vznikajú viaceré náboženské bratstvá a spolky
 
Inkvizícia
 
· pápež Pavol III. založil v roku 1542 nový cirkevný úrad Sanctum officium:
§ úrad bol zložený z kardinálov, mal bdieť nad čistotou viery a vyhľadávať hriešnikov trestať ich
§ odvtedy pracoval naplno
· dovtedy: pôsobila inkvizícia len ako štátna ustanovizeň v Španielsku (Ferdinand II. AragónskyIzabela Kastílska) na sledovanie pokrstených španielskych Židov a Maurov (Mauri – pôvodne vyznavači islamu)
· honba na čarodejnice:
§ aj protestanti, aj katolíci
§ vrcholí v 16. – 17. storočí v Španielsku, Francúzsku a Nemecku
§ počet obetí asi 3.000.000 (?)
§ posledná bosorka na svete bola upálená v roku 1836 v Mexiku a v Európe v roku 1793 v Poznani
§ 1487 – „Kladivo na čarodejnice“ – autori dominikáni (príručka na rozoznávanie čarodejníc)
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.013