Osvietenstvo

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 414 slov
Počet zobrazení: 7 724
Tlačení: 562
Uložení: 575
· začiatok osvietenského myslenia – prvá polovica 17. storočia v Anglicku:
§ Francis Bacon:
· empiristická metóda poznávania prírody (zmyslami)
§ Herbert zo Cherbury:
· kritika cirkvi
· zakladateľ deizmu: myšlienkový smer uznávajúci existenciu Boha, to, že Boh je stvoriteľom pozemského sveta, ale ďalej do udalostí a ľudských osudov nezasahuje
§ John Locke:
· založil filozofiu empirizmu – väčšinu nášho poznania získavame zmyslami
· hlavné znaky osvietenstva: sekularizmusracionalizmus
· vznikajú slobodomurárske lóže:
§ predstavitelia slobodného myslenia a osvietenstva
§ prvá 1717 v Londýne
§ pracovali tajne
· vznikajú učené spoločnosti
· vznikajú Akadémie:
§ vedecké ciele (prírodné vedy, jazyk, literatúra, dejiny)
§ vznikla francúzska akadémia, Akadémia vied, podľa ich vzoru vznikajú akadémie aj v iných mestách, zakladali ich aj panovníci
§ významná bola Akadémia v Berlíne – pôsobil tu filozof a matematik Gottfried Wilhelm Leibniz
· vznikajú diskusné krúžky (hlavne v Paríži):
§ u žien šľachtického alebo meštianskeho pôvodu
§ diskusie na vopred určenú tému
· osvietenstvo dosiahlo vrchol vo Francúzsku
· 1751 vychádza tu prvý diel Encyklopédie alebo Racionálny slovník vied, umení a remesiel
§ hlavní zostavovatelia: Denis Diderot, Jean d´Alembert
§ veľký význam pre duchovný a spoločenský život Európy
§ podrobný opis priemyselných podnikov, poľnohospodárskej výroby a vzory najlepšej výroby
§ proti katolíckej cirkvijezuiti ju nazvalisatanskou bibliou“ a žiadali jej zakázanie
§ vyšlo 36 zväzkov
· najvýznamnejší francúzski osvietenci:
§ Voltaire:
· patril ku staršej generácii osvietencov
· proti cirkvi, nevoľníctvu
· žiadal ústavu
· „Zberbu treba udržať v prísnej poslušnosti.“
· „Náboženstvo je pre pospolitý ľud užitočné.“
· revolúcie sa bálzmeny má urobiť osvietený panovník – filozof na tróne (dopisoval si s Fridrichom II. a Katarínou II.)
§ Montesquieu:
· pôvodom šľachtic
· vychvaľoval anglický parlamentarizmus
· štátnu moc treba rozdeliť na súdnu, zákonodarnú a výkonnú
· jeho názory ovplyvnili Ústavu USA
§ Jean Jacques Rousseau:
· syn švajčiarskeho hodinára
· filozof
· „O spoločenskej zmluve“ – vyzdvihuje republiku, žiada rovnosť občanovzvrchovanosť ľudu
· osvietenci sa snažili o ľudskejšie a spravodlivejšie usporiadanie sveta:
§ zasadili sa o odstránenie procesov s bosorkami
§ odstránili mučenie
§ bojovali proti poverám
§ snažili sa zlepšiť postavenie nevoľníkov a poddaných

Osvietenskí panovníci

· Fridrich II. (Prusko):
§ podporoval berlínsku Akadémiu
§ nariadenia, ktoré zmierňovali postavenie poddaných → Prusko k rozkvetu
· Peter I. Veľký (Rusko):
§ tajne podnikol študijnú cestu do Európy (oboznámil sa s jej technikou, hospodárstvom, kultúrou)
§ reformy:
· zreorganizoval štátnu správu
· podporoval manufaktúry, obchod
· podporoval cudzích majstrov
· zreorganizoval armádu, loďstvo
· podriadil cirkev štátnej moci
· rozšíril územie vojnami (severná vojna)
· hlavné mesto: Sankt Peterburg
· v jeho reformách pokračovala Katarína II.
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.036