Vznik USA

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 339 slov
Počet zobrazení: 13 212
Tlačení: 803
Uložení: 777
- trinásť anglických kolónií na východnom pobreží Ameriky - najprv dobré vzťahy s Anglickom: anglické posádky chránili bezpečnosť osadníkov, osady – tovar do Anglicka - veľkú časť kolonistov tvorili puritáni (kalvíni) - keď Európania prišli do Ameriky, žilo tu asi 2 400 000 Indiánov – naučili sa od nich pestovať kukuricu a tabak - Anglicko vyhralo vojnu s Francúzskom o severoamerické územie → Francúzsko stratilo takmer všetky dŕžavy v Severnej Amerike - vznikajú spory medzi anglickou vládou a osadníkmi: § Anglicko sa snaží obmedziť rozvoj priemyslu a obchodu v Amerike (odbytiská pre ich tovar)
§ parlament zakázal budovať v Amerike železiarske závody, vyrábať všetky druhy tkanín
§ osadníci nesmeli zaberať ďalšiu pôdu na západ od pohoria Alleghany
§ obmedzovali práva osadníkov
§ 1765 – zákon o kolkovnom (na všetky úradné listiny a noviny)
§ 1766 – parlament prijal „výslovný zákon“:
· len parlament má právo schvaľovať opatrenia pre anglické územia – aj pre tie, ktoré tam nemajú zástupcov → v kolóniách veľké pobúrenie
· december 1773bostonské pitie čaju:
§ keď anglické lode priviezli do Bostonu veľký náklad čaju, bostonskí obyvatelia preoblečení za Indiánov vyhádzali všetky debny s čajom do mora
- vznikajú tajné organizácie: Synovia slobody, Dcéry slobody - 1774 I. kontinentálny kongres vo Filadelfii: § kráľovi adresovali zmierlivú výzvu
§ vytvárali ozbrojené domobrany
· anglická vláda to považovala za vzburu, ktorú treba potlačiť
· dochádza k otvorenému boju pri mestách Lexington a Concorde
· 1776anglická armáda musela pri Bostone kapitulovať:
§ osadníkov viedol plantážnik George Washington (1. americký prezident)
- II. kontinentálny kongres vo Filadelfii: § 4. júla 1776 Vyhlásenie nezávislosti:
· hlavným autorom Thomas Jefferson
· rovnosť všetkých ľudí – demokratické usporiadanie
· všetci ľudia sú slobodní, majú právo slobodne rozhodovať o spôsobe svojej vlády
· práva sa nevzťahovali na černochov a Indiánov
- 1777 Ústava USA: § na čele výkonnej moci je prezident – volený na štyri roky, menuje vládu, je najvyšším vojenským veliteľom
§ zákonodarnú mocKongres:
· Snemovňa reprezentantov – jednotlivé štáty sú tam zastúpené podľa počtu obyvateľov
· Senát – každý štát má dvoch zástupcov
§ veľkú právomocNajvyšší súd:
· doživotných členov menuje prezident, schvaľuje Senát
· dozerá na dodržiavanie Ústavy
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016