Francúzska revolúcia

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 670 slov
Počet zobrazení: 9 545
Tlačení: 570
Uložení: 550
- otvorila cestu novému európskemu vývoju 

Obdobie rokoka

- móda podľa hesla: „vyvoleným je všetko dovolené“ - móda bola drahánepohodlná – veľa tvarov, farieb, materiálov - exhibicionizmus v oblečení, v klobúkoch - rokoko vystriedal strohý klasicizmus (móda meštianstva)  
Kríza starého Francúzska
 
- prázdna štátna pokladnica: § vysoké výdavky na kráľovský dvor
§ účasť vo vojne amerických osád za nezávislosť
- neúrody, šíria sa myšlienky osvietenstva (rovnosť) → nepokoje na vidieku a vzbury v mestách → vzniká Národná garda (ozbrojené oddiely) - 5. mája 1789 kráľ zvoláva Generálne stavy (za účelom zdanenia I. a II. stavu a tým aj naplnenia štátnej pokladnice) - hlasovať sa malo tradične podľa stavovIII. stav (mešťania) sa postavil proti: § rozhodli sa, že budú zasadať samostatne
§ nazvali sa Zákonodarným zhromaždením, neskôr Ústavodarným zhromaždením
- Paríž sa pridal na stranu Ústavodarného zhromaždenia, dochádza k vzbure – 14. 7. 1789 bola dobytá Bastila → vypukla revolúcia - Ústavodarné zhromaždenie: § zrušilo feudálne privilégiá, poddanské povinnosti a cirkevný desiatok
§ Deklarácia ľudských a občianskych práv:
· podľa vzoru amerického „Vyhlásenia nezávislosti“
· všetci ľudia sú si rovní
· sloboda myslenia, tlače, presvedčenia a náboženstva
· možnosť odporu proti útlaku
· nedotknuteľnosť majetku
· štát existuje preto, aby chránil základné ľudské práva
· Ústava:
§ Francúzsko je konštitučnou monarchiou
§ parlament – Konvent – má hlavné slovo
§ kráľprávo veta → tak mohol odročiť platnosť zákonov na štyri roky
§ občania sa delili na:
· tých, ktorí majú volebné právo – tí bohatší, ktorí platili veľké dane
· tých, ktorí nemajú volebné právo – to boli tí chudobnejší a ženy
§  obsahovala zákon, ktorý dovoľoval orgánom vlády strieľať do davu, ak sa na výzvu nerozišiel
· kráľ sa pokúsil o útek, zadržali ho a zbavili trónu1792 bola vyhlásená republika
· bol vyhlásený nový kalendár:
§ zrušil sa kresťanský letopočet
§ rok novej éry sa začal prvým rokom republiky
· zaviedla sa trikolóra
· nemecké kniežatá a rakúsky cisár vystupujú proti Francúzsku:
§ Francúzsko vyhlásilo Rakúsku a Prusku vojnu
§ vojna začala pre Francúzsko neúspešne:
· bolo tu veľa zradcov – hlavne velitelia, ktorí boli väčšinou šľachtici
· armáda zle vyzbrojená, neorganizovaná
· nepriatelia sa blížili k hraniciam Francúzska → do Paríža tisíce dobrovoľníkov (z mesta Marseille prišli aj s revolučnou piesňou – Marseillaisou – dnes francúzska hymna)
· 1793kráľ bol popravený
· štát skonfiškoval cirkvi majetok:
§ oficiálne zakázal kresťanstvo
§ kňazi boli prenasledovaní a väznení
- nedostatok potravín, všetko zdražovalo (nemal kto obrábať polia) - 1793 vzniká Výbor pre verejné blaho: § moc prevzali jakobíniMaximilián  Robespierre
 
Jakobíni:

· dekrét o úplnom zrušení všetkých feudálnych povinností
· zákon o maxime – stanovili najvyššie ceny múky, chleba a iných výrobkov
· kostoly zatvorili, zaviedli občianske obrady, v školách sa prestalo vyučovať náboženstvo
· dekrét o hromadných odvodoch
· pôda odporcov revolúcie mala byť rozpredaná medzi chudobných
· nastáva obdobie teroru – „gilotína kraľuje“:
§ odstraňovali skutočných, ale aj domnelých nepriateľov štátu
§ rozsudky bez obhajcov
§ nevina alebo trest smrti
- úspechy v bojoch proti Angličanom a Rakúšanom: § 1793 vyhnali Angličanov z Toulonu – tu sa vyznamenal mladý generál Napoleon Bonaparte
· proti jakobínom:
§ dedinská chudoba – nemali peniaze na zakúpenie pôdy → chceli rozdeliť všetku pôdu
§ robotníci – zákaz štrajkov, spolčovania
§ mešťania – proti maximálnym cenám → sprisahanie proti Robespierrovi1794 bol popravený
- bola vyhlásená nová vláda: direktórium (päť direktorov) – bolo volené Konventom - Konvent: § Rada 500navrhovala zákony
§ Rada starších – ich schvaľovala
· všeobecné hlasovacie právo bolo zrušené, hlasovať mohli len majetní občania
· medzitým pokračovala vojna s Rakúskom a Anglickom
· Konvent posiela generála Bonaparta do Talianska (sever patril Rakúsku):
§ francúzska armáda bola v zlom stave – napriek tomu Napoleon víťazí
§ porazené Rakúsko súhlasilo s uzatvorením mieru:
· Francúzsko získalo územia naľavo od Rýna, severné Taliansko (okrem Benátok), Holandsko a Švajčiarsko sa stali závislými od Francúzska
· najväčší nepriateľ Francúzska – Anglicko:
§ snaha získať anglické kolónie → výprava do Egypta roku 1798nebola úspešná
§ 1799Napoleon sa vracia do Francúzska (Rusko proti Francúzsku, generál Suvorov prešiel cez Alpy – do Talianska, postavenie direktória bolo otrasené)
· 9. novembra 1799 Napoleon uskutočnil štátny prevrat:
§ vláda troch konzulov
§ Napoleon – 1. konzul
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 4.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.013