Francúzska revolúcia a Európa

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: sp-prace (12)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 414 slov
Počet zobrazení: 6 611
Tlačení: 505
Uložení: 526
- ako prvú úlohu Napoleon – odstránenie nebezpečenstva zvonku: § prešiel cez Alpy (cez najneschodnejší a snehom pokrytý priesmyk sv. Bernarda) tam, kde ho najmenej čakali a vtrhol do Talianska
§ bitka pri Marengu roku 1800Rakúsko prehralo:
· severné Taliansko znovu Francúzsku, Belgicko tiež Francúzsku
- Napoleon – dohoda s pápežom: § katolícki kňazi budú podporovať prvého konzula a budú sa za neho modliť
§ duchovní budú dostávať plat od štátu
- 1804 Napoleon sa vyhlásil za cisára - podporoval rozvoj priemyslu, súkromné podnikanie, stavby ciest, kanálov, prístavov → ľudia mali prácu - občiansky zákonník Code civil: § všetci ľudia sú si rovní
§ náboženská sloboda, sloboda vierovyznania, neodcudziteľnosť súkromného vlastníctva
· hlavní nepriatelia: Anglicko, Rakúsko, Rusko
· bitka pri myse Trafalgar (1805):
§ francúzska eskadra vs. anglické loďstvo
§ francúzske loďstvo porazené
· bitka pri Slavkove (1805):
§ známa ako aj bitka troch cisárov (rakúsky, ruský a francúzsky)
§ Rakúsko a Rusko porazené
§ po tejto porážke vytvoril Napoleon roku 1806 zo 16 štátov medzi Rýnom a Labe Rýnsky spolok pod svojím protektorátom → Francúzsko je pánom na Rýne
· hlavný nepriateľ – Anglicko:
§ roku 1806 Napoleon vyhlásilkontinentálny systém“ – zákaz dovozu anglického tovaru do Európy
§ blokáda nebola úspešná:
· anglické lode napádali francúzske
· anglický tovar bol kvalitnejší → pašovanie
· roku 1808 Napoleonove vojská vtrhli do Španielska → nepokoje → partizánska vojna
· 1812 výprava do Ruska:
§ dôvod: ruský cár Alexander otvoril ruské prístavy anglickým lodiam
§ skoro 600 000 vojakov
§ najprv úspechy
§ veliteľ ruskej armádyKutuzov
§ september 1812bitka pri Borodine: ťažko vydobyté Napoleonovo víťazstvo
§ po troch mesiacoch sa Napoleon dostáva do Moskvy
§ Moskva – požiareNapoleon musí opustiť Moskvu, musí ustupovať po tej istej ceste, ktorou prišiel
§ 26. – 28. novembra 1812 –- bitka pri Berezine: francúzska armáda úplne zničená (vrátilo sa asi 3 000 vojakov)
· porážka v Rusku vyvolala odpor proti Napoleonovi → vznikla koalícia: Rusko, Anglicko, Prusko, Švédsko, Rakúsko
· 1813bitka národov pri Lipsku: Francúzsko porazené
· Spojenci obsadili Paríž → Napoleon sa vzdal trónu → umiestnený na ostrov Elba
· bola obnovená vláda Bourbonovcovna trón nastúpil Ľudovít XVIII. (brat popraveného Ľudovíta XVI.)
· Napoleon ušiel z Elby, vylodil sa na juhu Francúzska a o niekoľko týždňov sa dostal do Paríža:
§ vládne 100 dní – 100-dňové cisárstvo
§ Spojenci posielajú proti nemu svoje armády → bitka pri Waterloo18. júna 1815Napoleon definitívne porazený
· Angličania ho previezli na ostrov sv. Heleny1821 zomiera
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.049