Viedenský kongres

Spoločenské vedy » Dejepis

Autor: Chlapec sp-prace (11)
Typ práce: Poznámky
Dátum: 25.04.2008
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 378 slov
Počet zobrazení: 11 875
Tlačení: 851
Uložení: 754
- 1815 schôdza panovníkov a najvyšších štátnikov európskych krajín: § rozhodovali o usporiadaní pomerov v Európe po francúzskej revolúcii a napoleonských vojnách
§ nový poriadok mal byť založený na starých pravidlách → mali sa obnoviť (reštaurovať) staré štáty so starými dynastiami + staré hranice
- Francúzsko – vrátili sa Bourbonovci: § vo Viedni zastupoval Talleyrand:
· slúžil revolúcii, Napoleonovi, aj Bourbonovcom
· uplatňoval vo Viedni princíp historickej legitimity – Francúzsko nemožno trestať, keď samo zmenilo politiku a uplatňuje hlavné spojenecké zásady
- Rusko – snaha o obnovenie Poľska - Rakúsko – zastupoval Klemens Metternich: § odporca revolúcie
§ metternichovský systém – komplex opatrení na udržanie územného a politického status quo v strednej Európe
§ snaha o severné Taliansko
§ obavy z Ruska v strednej Európe
· Veľká Britániaobavy zo silného Francúzska
 
Závery Viedenského kongresu

- niekoľko drobných štátov úplne zmizlo (niektoré kniežatstvá na území dnešného Nemecka; Benátska, Janovská republika, Nizozemská republika; nebola obnovená ani Svätá ríša nemeckého národa, ktorá zanikla v roku 1806) - vznikol Nemecký spolok – voľný spolok 35 nemeckých štátov a štyroch slobodných miest – Hamburg, Brémy, Franfurkt, Lübeck) – na čele spolková rada - Rakúsko – získalo Istriu, Dalmáciu, bývalé Milánske, Mantovské vojvodstvo a bývalú Benátsku republiku - vzniklo Nizozemské kráľovstvo – spojením Belgicka, Holandska, Luxemburska a Gelderska - Rusko – získalo Varšavské vojvodstvo, vytvorilo z neho nové kráľovstvo spojené s Ruskom personálnou úniou - Anglicko – získalo kolónie v Stredozemnom a Iónskom mori 

Svätá aliancia

- ide o panstvo štyroch veľmocí Viedenského kongresu a o politiku, ktorú uskutočňovali po napoleonských vojnách - 1818ako piaty člen bolo pribraté Francúzsko - názov „Svätá aliancia“ – podľa dokumentu, ktorý predložil ruský cár (1815) v dobytom Paríži - podpísali všetci európski monarchovia okrem sultána a pápeža - hlavné znaky politiky: § náboženské a kresťanské princípy treba zaviesť do života
§ nie je dobré akýmikoľvek ústupkami oslabovať štátnu moc
§ ľud nie je schopný sám sebe vládnuť
§ panovníci sa opierali o cirkev, ktorá mala v ľude uchovávať úctu k svetskej a duchovnej moci
§ proti revolučným a národným hnutiam
 
Romantizmus

· námety v histórii
· ideál harmónie a mravnosti
· romantický hrdina
· ľudové piesne, rozprávky, zvyky
· hlavne literatúra a hudba
· biedermayer – meštiansky sloh – „pohoda a útulnosť
 
Nové politické prúdy

- konzervatívci obhajcovia starých tradičných hodnôt - liberáli štátnu moc nad jednotlivcom treba obmedziť na čo najmenšiu možnú mieru: § viac slobôd najrôznejšieho druhu
§ zmierniť policajný dozor
§ väčší prístup k správe štátu
§ väčšia sloboda podnikania
§ odstrániť náboženskú kontrolu svedomia
Zdroj: killka
Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 (10-najlepšie, priemer: 6.3)


Založiť nové konto Pridať nový referát

Odporúčame

Spoločenské vedy » Dejepis

:: KATEGÓRIE - Referáty, ťaháky, maturita:

0.015