Diktát zameraný na zhrnutie učiva 5. ročníka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 182 slov
Počet zobrazení: 7 471
Tlačení: 259
Uložení: 223

Diktát zameraný na zhrnutie učiva 5. ročníka

Už sa teším na náš vytúžený dom. Staneme sa jeho novými obyvateľmi. Naše bydlo si zariadime moderným nábytkom. Moja izbička bude vždy žiariť vzornou čistotou. Nebudem čakať na mamine príkazy. Utri prach a umy riad! Som poriadny a poriadni sú aj moji rodičia. Postarám sa aj o príbytok zajacov a psa. Sú to naši milí priatelia. Náš nový domov bude pre mňa najmilším miestom na svete. Splnil sa nám veľký sen. Aj vy máte svoje veľké sny?

Diktát zameraný na zhrnutie učiva 5. ročníka

(Doplň chýbajúce písmená a interpunkčné znamienka na konci viet. Píš písaným, nie tlačeným písmom.)

Už sa teším na náš v_túžen_ dom. Staneme sa jeho nov_m_ ob_vateľm_. Naše b_dlo si zariad_me modern_m náb_tkom. Moja izb_čka bude vžd_ žiar_ť vzorno_ čistoto_. Nebudem čakať na mam_ne pr_kaz_. Utr_ pra__ a um_ riad_ _ Som poriadn_ a poriadn_ sú aj moj_ rodičia. Postarám sa aj o pr_b_tok zajaco_ a psa. Sú to naš_ mil_ priatelia. Náš nov_ domov bude pre mňa najm_lš_m miestom na svete. Spln_l sa nám ve_k_ sen. Aj v_ máte svoje ve_ké sn_ _

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.028 s.
Zavrieť reklamu