Diktát zameraný na učivo 6. ročníka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 211 slov
Počet zobrazení: 10 619
Tlačení: 241
Uložení: 207

Diktát zameraný na učivo 6. ročníka

(SJL 6, zameranie: učivo 6. ročníka. Na čiarky upozorniť, resp. ich nadiktovať.)

Ľudia sa odpradávna snažili odstrániť rôzne záhyby na svojom odeve. Najprv vyrovnávali svoj odev v ručných lisoch a od 15. storočia pomocou rôznych žehličiek, ktoré sa nahrievali na kameňoch alebo do ktorých sa vkladalo žeravé uhlie. Od konca prvej svetovej vojny sa začali používať elektrické žehličky. Ohrievali sa vykurovacím článkom vnútri žehličky a teplota sa naprogramovala termostatom. Dnes väčšina domácností využíva vlastnosti moderných žehličiek s naparovacím systémom. Keď sa vlákna tkaniny nahrejú, pod tlakom žehličky sa narovnávajú a po ochladení si uchovávajú svoj tvar. Sestrinu žehličku na vlasy občas využijem aj ja.

Diktát zameraný na učivo 6. ročníka

(Doplň chýbajúce písmená. Píš písaným písmom.)

Ľudia sa o_pradávna snažil_ o_strániť r_zne záh_b_ na svojom odeve. Najprv vyrovnával_ svoj odev v ručn_ch l_soch a od ___ storočia pomoco_ rôzn_ch žehličiek, ktoré sa nahrieval_ na kameňoch alebo do ktor_ch sa vkladalo žeravé uhlie. Od konca prvej svetovej vojn_ sa začal_ používať elektr_cké žehličk_. Ohrieval_ sa v_kurovac_m článkom vnútr_ žehličk_ a teplota sa naprogramovala termostatom. Dnes v______ina domácnost_ využíva vlastnost_ modern_ch žehličiek s naparovac_m s_stémom. Keď sa vlákna tkanin_ nahrejú, pod tlakom žehličk_ sa narovnávajú a po ochladen_ si uchovávajú svoj tvar. Sestr_nu žehličku na vlas_ o_čas v_užijem aj ja.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu