Diktát zameraný na číslovky pre 7. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 18.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 206 slov
Počet zobrazení: 38 979
Tlačení: 1 312
Uložení: 871

Diktát zamerný na číslovky pre 7. ročník

(zameranie: číslovky)

Do triedy vošli piati chlapci. Piaty z nich bol Ivan. Kývol na mňa a onedlho sme obidvaja vyšli na chodbu. Tam nás vyčkávali ďalší siedmi chlapci. Najvyšší som bol ja. Meral som vtedy stosedemdesiatdeväť centimetrov. Prví dvaja chlapci boli o rok mladšie dvojčatá. Druhí dvaja boli ôsmaci. Ostatní traja navštevovali rovnako ako my s Ivanom siedmy ročník. Všetci deviati sme pravidelne navštevovali tréningy karate. Chodievali sme tam radi, i keď to bolo päťkrát v týždni. Na posledných pretekoch chcel byť náš oddiel prvý. Neboli sme prví, no ani medzi poslednými oddielmi.

Diktát zamerný na číslovky pre 7. ročník

(Doplň chýbajúce písmená. Pri písaní čísloviek spolu/zvlášť ak treba, urob opravu pomocou korektorských značiek. Píš písaným písmom.)

Do tried_ vošl_ p__t_ chlapc_. Piat_ _ nich bol Ivan. K_vol na mňa a onedlho sme ob_dvaja v_šl_ na chodbu. Tam nás vyčkával_ ďalš_ siedm_ chlapci. Najvy_šš_ som bol ja. Meral som vted_ sto sedemdesiat dev_ť centimetr__. Prv_ dvaja chlapc_ bol_ o rok mladšie dvojčatá. Druh_ dvaja bol_ _smac_. Ostatn_ traja navštevoval_ rovnako ako m_ _ Ivanom siedm_ ročník. Všetci deviat_ sme prav_delne navštevoval_ tréning_ karate. Chodieval_ sme tam rad_, i keď to bolo p_ť krát v t_ždn_. Na posledn_ch pretekoch chcel b_ť náš o__iel prv_. Nebol_ sme prv_, no ani medzi posledn_m_ o__ielm_.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu