Diktát na interpunkciu v jednoduchej vete (9. ročník)

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: miruska (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 19.05.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 241 slov
Počet zobrazení: 2 647
Tlačení: 163
Uložení: 143

Diktát na interpunkciu v jednoduchej vete (9. ročník)

(zameranie: interpunkcia v jednoduchej vete)

Podľa starej rímskej legendy Romulus a Remus osireli hneď po svojom narodení. Zloprajní nepriatelia ich pustili v drevenom korýtku dolu riekou. Korýtko sa však zachytilo na plytčine. Obidve deti našla vlčica a odchovala ich. Neskôr ich vzali do opatery pastieri hovädzieho dobytka, oviec a kôz. Vychovali z nich silných junákov so smelým srdcom. Ako statní mládenci sa vrátili na miesto, kde ako malí chlapci prišli na svet. Rozhodli sa, že tam vybudujú mesto. Postavili mesto na siedmich vŕškoch a dali mu meno Rím. Na úrodnej nížine mal Rím výhodnú polohu. Jeho história sa prelína svetovými dejinami až po súčasnosť. Kniha Vojtecha Zamarovského Dejiny písané Rímom sprístupňuje súčasníkom históriu antického staroveku.

Diktát na interpunkciu v jednoduchej vete (9. ročník)

(Dopíš vynechané písmená a čiarky. Píš písaným písmom.)

Podľa starej _ímskej legend_ Romulus a Remus os_rel_ hneď po svojom naroden_. Zloprajn_ nepriatelia ich pustil_ v drevenom kor_tku dolu riek__. Kor_tko sa však zach_tilo na pl_tčine. Ob_dve deti našla vlčica a odchovala ich. Nesk_r ich vzal_ do opater_ pastier_ hov_dzieho dob_tka oviec a kôz. Vychoval_ _ nich s_ln_ch junák__ _o smel_m srdcom. Ako statn_ mládenci sa vrátil_ na miesto kde ako mal_ chlapci prišl_ na svet. Rozhodli sa že tam v_budujú mesto. Postavil_ mesto na siedm_ch vŕškoch a dali mu meno R_m. Na úrodnej nížine mal R_m v_hodnú polohu. Jeho h_stória sa prel_na svetov_m_ dejinam_ až po súčasnosť. Kniha Vojtecha Zamarovského _ejiny písané R_mom sprístupňuje súčasníkom h_stóriu antického staroveku.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.038