Vybrané slová po R – doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 823 slov
Počet zobrazení: 8 339
Tlačení: 444
Uložení: 309

Vybrané slová po R – doplňovačky

Doplň správne i/í alebo y/ý

kor__to m__ všetci kr__k om__l b__ť sa veľm__

p__r nezam__kaj str__c p__jak p__nka m__šky

r__ža r__bezle šm__kať b__tkár str__ga kr__vda

ob__lie b__str__na náb__tok r__chlik zakr__l p__ští

r__ľ um__vadlo str__ná úm__sel m__dlo hr__zie

  1. Doplň správne i/í alebo y/ý.

r__padlo r__nčať r__zoto veľr__ba nar__suj rozr__l

prehr__zol br__ndza kr__čať úkr__t kr__dlo kr__vať

skr__vačka r__páčik r__chlik kr __viť pr__čina r__chlosť

ohr__zok Kr__váň skr__ňa r__tier r__šavý por__sko

kor__tnačka zr__chliť bur__na apr__l hr__bik r__bačka

Doplň správne i/í alebo y/ý

R__bárik je malý vtáčik, ktorý sa živí r__bami. Za čias starej mamy sa právalo ručne v kor__te. R__ža je výživné jedlo. Zem sa dobre r__je ostrým r__ľom. Na br__gádu prišli všetci. V hre na skr__vačku nás kr__li husté kr__ky. Na obed sme mali r__žový nákyp. Mám rád aj r__zoto. Apr__l b__va ob__čajne sychravý. Pri zívaní si zakr__jeme ústa. Táto bur__na sa nazýva p__r. Živob__tie je ukr__té v skr__ši. Str__ko priniesol chutnú br__ndzu. Nebezpečná zm__ja uštipla r__sa. Z r__žovej slamy sa vyrábajú r__žiaky. Str__ná zapr__činila dopravnú nehodu. Rozdeľ slovo na slab__ky!

Doplň správne i/í alebo y/ý

Silné výchr__ce narobili veľa škody. Sýty syseľ oddychuje v skr__ši. Aj m__ musíme občas zr__chliť krok. Hr__zť cukr__ky je nezdravé. Katar__na var__la r__žu. Urob__š m__ , prosím ťa, chlieb s br__ndzovou nátierkou? Zaujíma sa o život veľr__b a korytnačiek. R__šavý chlapec si p__tal knihu o Banskej B__strici. Pred Vianocami sa rob__ výlov r__b z r__bníka. V televízii som sledoval film o r__chlovlakoch. Ani motýľ nemá ob__dve kr__dla úplne rovnaké. Ner__p sa v tom jedle ! Na chodbe je cez prestávku veľký kr__k. Diviak r__pákom vyhľadával potravu. Jeho mláďatá majú ešte malé r__páčiky. V zámku sme videli r__tierske brnenie. Na geometrii sme veľa r__sovali. Živého r__sa som ešte nevidel. Ísť do hôr sám, je veľké r__ziko.

Doplň do viet chýbajúce slovo, v ktorom je slabika ri / rí alebo ry / rý.

Ten, kto chytá ryby sa volá ______________________ . V ______________________ sa chovajú ryby. Vlak idúci veľkou rýchlosťou je ______________________ . Šupinaté vodné zviera je __________ . ______________________ je ovocie, ktoré rastie na kríkoch a je najčastejšie červené. Mamička urobila ______________________ nákyp.

V ______________________ bolo veľa mäsa. Mám rád ______________________ halušky. V __________ sú odložené kabáty. Orol má silné a veľké________________ ,

preto dobre lieta. _______________ chcela hodiť Janka a Marienku do pece. Krtko má malý ________________ . Autom môžeme ísť iba dovolenou ________________ .

Nerobte taký veľký _________ ! Starká _____________ chlieb. Jožko hodil _____________ z jablka do koša. Na telesnú výchovu musíme mať biele _____________ s krátkym rukávom. ______________________ má tvrdý pancier.

Radi chodíme do lesa na _________ . Mal som pod okom ____________________ .

Nemali sme svetlo, lebo nešla ______________________ . Starkého ryšavá krava sa volala ____________________ . Pomohol som otcovi ______________________ záhradu. Strýko _____________ do dreva moje meno. Na ______________________

sa zrazili dve autá.

Pomocné slová:

r-bár, v r-bníku, r-chlovlak /r-chlik, r-ba, r-bezľa,

r-žový, v r-zote, bryndzové, v skr-ni, kr-dla,

str-ga, r-páčik, r-chlosťou, kr-k, hr-zla,

ohr-zok, tr-čko, kor-tnačka, na hr-by, modr-nu, elektr-na, R-suľa, por-ľovať, vyr-l na kr-žovatke

VYBRANÉ SLOVÁ PO R

3.R:

RYBA RÝCHLY RYS RYŤ HRÝZŤ

KRYŤ STRÝC RYŽA BRYNDZA RÝPAŤ

RYTIER KORYTO KORYTNAČKA RYŠAVÝ

4.R:

 RYHA KRYHA RYK RÝM ÚRYVOK RÝDZI

RYSAVÝ TRÝZNIŤ PRÝŠTIŤ TORYSA KORYTNICA

RYBA – rybka, rybička, rybí, rybací, rybacina, rybník, rybár, rybársky,

rybárčiť, rybačka, rybárik,

RÝCHLY – rýchlo, rýchlosť, rýchlik, zrýchliť, zrýchlenie, najrýchlejší,

RYŤ – rozryť, rozrývať, vyryť, rytec, rytina, rydlo,

RÝM – rýmovať, rýmovačka,

RYS – rysovať, rysovací, rysovadlo, obrys, nárys, pôdorys,

RÝĽ– rýľovať, porýľovať,

RÝPAŤ – rypnúť, rozrýpať, rypák, rypáčik, rýpadlo, poryv, úryvok,

RYČAŤ – zaryčať, ryk, ryčanie,

HRÝZŤ – uhrýzť, uhryznúť, pohrýzť, zahryznúť, vyhrýzať, hryzák, ohryzok,

KRYŤ – krycí, krytina, skryť, skrývať, zakryť, odkryť, prikryť, prekryť, úkryt,

skrýša, prikrývka, pokrývka, kryt, zákryt,

TRÝZNIŤ – trýzniteľ, trýznenie

KORYTO – korytár, Korytnica, korytnačka, korýtko, 

STRÝC – strýko, strýčko, stryná, strynka,

RYŽA – ryžový, ryžovisko, ryžovať, / daj pozor – rizoto /

BRYNDZA – bryndzové, bryndziar, bryndziareň

RYDZI – rýdzosť, rýdzik,

RYŠAVÝ- rysavý, Rysuľa

RYHA – ryhovať

Slová s –y/-ý

Slová s i/í

ryba, rýchly, ryť (rozrývať), rýpať, hrýzť, kryť, skryť, koryto, korytnačka, strýc, ryčať, ryža, bryndza, rys (zviera), Korytnica, rýdzi, rýdzik, brýzgať, rytier, trýzniť, rým (zvuková zhoda na konci veršov), ryha, kryha, poryv, úryvok, Torysa, ryšavý, prýštiť, trysk, kryštálový (cukor), rýchlik, rýľ, rýľovať, rytmus,

modrina, dariť sa, hovoriť, turista, elektrina, príloha, chrípka, príjemný, zúriť, sestrička, pohárik, striga, korisť, skriňa, perina, prísť, kríky, krik, Richard, Rita, ríša, riskovať, risk, príbor, riziko, rizoto, rinčať, rival, richtár, Rím (mesto), rímsky, Krištof, príroda, pri (predložka), pri- (predpona napr. prilepiť), ríbezle, veverička, variť, krištáľová (váza) ,

rým – zvuková zhoda slabík na konci veršov

Básnik vždy nájde dobrý rým.

Rím – mesto v Taliansku

Mamička bola na služobnej ceste v Ríme.

kryštál – pevné teleso s pravidelnou štruktúrou

kryštál soli, cukru, ľadu

krištáľ – druh mimoriadne priezračného skla; niečo veľmi čisté , priezračné

krištáľová váza, krištáľovo čistá voda

ryža – obilnina pochádzajúca z Ázie

rizoto – jedlo z ryže, mäsa a zeleniny

skryť – dať na tajné miesto

skriňa – kus nábytku na ukladanie vecí

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu