Vybrané slová po S – doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 762 slov
Počet zobrazení: 8 104
Tlačení: 459
Uložení: 313

Vybrané slová po S – doplňovačky 

Doplň i/í alebo y/ý.

s__čať s__dlisko s__chravý s__gnál s__pot

s__novec s__réna s__ty s__to s__ra chemická

látka

S__vko s__rota s__seľ s__rup os__pky

s__la s__pka s__korka s_pký s__lák

pos__pať s__dlo s__tko dos__ta kos__ť

p__nzeta hr__b kr__žovatka prib__ť kom__n

Doplň i/í alebo y/ý.

s__rovník s__dlisko s__rovník s__kot s__nka modrina

s__rôtka os__ka pom__kov s__lomer s__láž

s__pka zás__p S__lvester pos__pka S__mona

nenás__tná pros__ť s__tohnedá s__fón kos__ť

nás__p kr__žovka l__žiar vys__chať s__nček

odokr__ť skr__ša r__zoto s__kavky zlos__n

Doplň i/í alebo y/ý

Apr__l b__va ob__čajne s__chravý. S__seľ sa skr__l do diery. S__pký sneh prikr__l cesty aj chodníky. Mokré drevo na ohni s__čí. S__vá hmla pohltila celý kraj. Ovčí s__r je s__ty a výživný. S__lné víchr__ce narob__li veľa škody. Medveď už spí v svojej skr__ši. S__lvester p__l b__linkový čaj so s__rupom . Družstevníci vys__pali ob__lie do s__pok. Husi na dvore s__peli. V novembri b__vajú s__chravé dni. V lete sa s__korky živia hm__zom. S__novec sa vybral na l__žovačku.

Doplň i/í alebo y/ý

S__nček sa hrá v s__pkom snehu. Srdce m__ b__je ako zvon. Mama varí s__rup z lesných malín. Pripevnil som nové b__dlo do vtáčej klietky. Môj str__ko je veľmi m__lý. Zo s__ra sa pečie s__rovník. Rodičia nechcú, ab__ som bol b__tkár. V drogérii majú prostriedok proti dotieravému hm__zu. Had zlostne zas__čal. Na okno prileteli uzimené s__korky. Ob__lie sa uskladňuje v s__pke. Zlodej zm__zol za rohom. M__liť sa je ľudské. Os__pky sú nákazlivá choroba. O s__roty sa starajú tety v detských domovoch. Nap__š m__ tvoju adresu! V diaľke počuť dupot kop__t. Cestička bola vys__paná s__pkým pieskom. Zo s__dliska sú vidieť vysoké kom__ny. Mláďatá sa najedli dos__ta.

Doplň i/í alebo y/ý

S__korka mala v hniezde mláďatá. Jabloň bola obs__paná ružovými kvetmi. Prišla s__chravá zima so s__lným a studeným vetrom. S__seľ zaliezol do diery. Myš si uchmatla kus s__ra. Otec so s__nom kráčali vedľa seba. Víla ho obs__pala zlatom.

Mám rád r__bezľový koláč s pos__pkou , ktorý rob__ moja str__ná. Dostal som os__pky, preto ležím v posteli. Záhradníci us__lovne pracujú od jari do jesene. Valibuk bol veľký s__lák. Keď zbadal r__sa, zostal v pom__kove. Nepodarilo sa m__ zlepiť rozb__tú m__sku. Otecko nosí v kufr__ku dôležité sp__sy. P_rát kr__val na jednu nohu. V záhrade máme niekoľko rozkvitnutých kr__kov. V Kremnici sa razia zlaté m__nce. Stará hus s__pela na dvore. Môj kabát je s__tozelenej farby. Juraj s__lno zap__skal.

Doplň i/í alebo y/ý

Na s__pkom snehu sa dobre l__žuje. Do vriec nas__pali vymlátené ob__lie. Chlapci b__stro vyskočili, ale s__sľa nechytili. M__ máme deravé s__to. Ondrejko je s__rota. S__korky sú m__lé a b__stré. Pl__tké potoky v lete r__chlo vys__chali. Naša suseda ob__va malú izb__čku. M__ško b__ sa chcel b__ť. Úrodu na poli zničili kob__lky. Kováč prib__l podkovu na kop__to. Poľovník nab__l pušku po výstrele. Vrabce a drozdy priletovali k ľudským príb__tkom. V s__chravom počasí je park prázdny. Nová báb__ ka má s__vozelené oči. V záhrade kvitnú s__rôtky. Opak hladného je s__ty.

Doplň i/í alebo y/ý

Mam__čka nám urob__la r__baciu nátierku a m__nerálku s bazovým s__rupom. Vietor po obede veľm__ zos__lnel. Stará mama nám napiekla na cestu br__ndzovníky. Bor__s vyrob__l pre s__korky domček z kokosového orecha. Na našom s__dlisku sú samé nové b__ty. S__novec sa triasol od zimy ako os__ka. S__kot je zvuk, ktorý vydáva had. S__sle robia na poli škodu. Os__pky sú detská choroba. V predpovedi počasia hlásili s__chravý týždeň. Keď sa sneh roztopil, odokr__l neporiadok na tur__stických chodníkoch. Ľudia s kožným ochorením sa často liečia v s__rových kúpeľoch. Pod okom som mal s__nku. S__mona zistila, že je upchatý s__fón. S__lážou sa kŕmi dob__tok. Parný hrniec vydával s__kavý zvuk. V horúcom lete vys__chali potoky aj studne. S__ra je chemická látka žltej farby.

VYBRANÉ SLOVÁ PO S

3.R:

SYN SYR SÝTY

SYPAŤ SYČAŤ SYKAŤ

SÝKORKA SYSEĽ SYCHRAVÝ

4.R:

VYSYCHAŤ

SYN synáčik, synček, synak, synovec, zlosyn,

SYR – syrový, syrovník, syrár, syráreň,

SÝTY – sýtosť, nasýtiť, nenásytný, nenásytník, presýtiť sa, dosýta, 

SYPAŤ – nasypať, vysypať, presypať, posypať, posýpka, odsypať, zasypať,

zásyp,

SYČAŤ – zasyčať, syčanie,

SYKAŤ sykot, sykanie, sykavý, sykavky,

SYCHRAVÝ– sychravo, sychravica,

VYSYCHAŤ – zasychať, obsychať, presychať,

SYSEĽ – syslík, syslí,

Slová s – y/-ý

Slová s – i/í 

syn, synovec, syr, sýty, sypať, syseľ, syčať, sýkorka, sychravý, vysychať, osýpky, sypký, sykať (vydávať zvuk), syntax (vetná skladba), symetria (súmernosť),

sinka (modrina), sipieť, síra, sivý, Simona, sirota, siréna, simulant, silueta, sito, silon, sifón, silo, siláž, signál, sila, silný, usilovný, sirup, osika, Sivko (meno koňa), kosiť, lasica, síce, 

od synka – synak – od malého syna

Od malého synka dostal darček.

sinka – modrina

Na predlaktí sa mu objavila sinka.

syra – syr – od syra, kúsok syra,

síra – chemický prvok žltej farby

sýta – najedená

sitá – sito – rešeto, dve sitá

syčí – syčať – vydávať zvuk ako predĺžené ssss

syčí para,

Sipí – sipieť – vydávať zvuk ako predĺžené ssss

sipí hus,

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.022 s.
Zavrieť reklamu