Vybrané slová po Z – doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 14.07.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 460 slov
Počet zobrazení: 6 658
Tlačení: 358
Uložení: 350

Vybrané slová po Z – doplňovačky

Doplň i/í alebo y/ý.

jaz__k z__sk Z__ta jaz__kový prez__vka

z__mník naz__vať z__nok z__skať oz__vať

prez__vať z__vať z__ ps vyz__vať z__ma

z__sť sa poz__vať vz__vať dvojjaz__čný z__zať

jaz__koveda plaz__ť muz__ka mráz__k naraz__ť

kamz__k jaz__ček vraz__ť jaz__čnica klz__sko

Doplň i/í alebo y/ý

Slovenčina je môj materinský jaz__k. Ako sa naz__va tvoja domov__na? V našom b__dlisku sa hovorí dvojjaz__čne. Zapla si z__ ps na čižme. Z triedy sa oz__va pekný spev. Žiaci poz__vajú svojich rodičov na z__mné divadelné predstavenie. Spolužiaci sa vzájomne prez__vajú. Preplaz__l sa popod prekážku. R__tier ho v__z__va na súboj.

P__rát mal prez__vku Kr__vý hnát. Kráľ z__skal slávu v boji. Na vianočných trhoch bolo umelé klz__sko. V televízii dávali rozprávku o Mráz__kovi. Jaz__koveda je veda o jaz__ku. Informácie o našej obci môžeš z__stiť na internete. Banky majú veľký z__sk.

Naz__zať do cudzích príb__tkov sa nepatrí. Dostal som rukav__ce so suchým z__ psom. Sneh ochráni v__honky oz__mín pred mrazom.

Doplň i/í alebo y/ý

Jaz__čnica Z__ta z__va v poslednej lav__ci. Moji rodičia vedia veľa cudz__ch jaz__kov. Mačiatko sa ol__zovalo jaz__čkom. Z lesa sa oz__val v__skot detí. V__ktor ma poz__va na oslavu narodenín. Prez__vať iných sa nepatrí. V__z__vame vás, ab__ ste sa zapojili do súťaže. Prvú cenu z__skali žiaci tretieho ročníka. Ozvena sa v jaskyni s__lno oz__vala. Koz__čka Ev__čka v__plaz__la mlsný jaz__k . Prihlásil som sa do jaz__kového kurzu. Nákladiak odváža rez__vo do továrne na náb__tok. V Kremnici sa raz__li m__nce aj v m__nulosti.

Doplň i/í alebo y/ý

Batoľa sa učí loz__ť po kolenách. Zobral som si nákupný voz__k. Krajina sa pripravuje na voľbu nového prez__denta. Policajt zastavil voz__dlo. Pri chr__ pke som mal z__mnicu.

Z__ gmund je neob__čajné meno. Otec potrebuje poz__nkovaný plech. Z__šli sme sa na dohodnutom mieste. Vraz__l do dverí bez zaklopania. Na tatranských končiaroch pobehujú b__stré kamz__ky. Z__skal som poukaz na s__rové kúpele do Dudiniec. M__ sme malý muz__kanti a vieme pekne hrať. Bol to pre mňa nezv__čajný zážitok. Pokazená mraznička nemraz__ . Hroz__lo nám veľké nebezpečenstvo. Z__ta nám v__m__šľa stále nové prez__vky. P__šná pr__ncezná je riadne nam__slená. Detská perinka sa naz__va aj zav__novačka. V__r je krásna sova.

VYBRANÉ SLOVÁ PO Z

3.R:

JAZYK NAZÝVAŤ OZÝVAŤ POZÝVAŤ

PRIZÝVAŤ PREZÝVAŤ VYZÝVAŤ

4.R:

JAZYK jazykový, jazykoveda, jazykovedec, jazyčnica, jazýček, jazyčisko,

NAZÝVAŤ – ozývať, pozývať, prizývať, prezývať, vyzývať, vzývať

Slová s – y/-ý

Slová s – i/í 

jazyk, nazývať sa, ozývať, prezývať, vyzývať, pozývať, vzývať, jazyčnica, jazykoveda

zisk, Zita, zinok, získať, zima, zimnica, zips, zimník, zistiť, zísť sa, zízať, zištný, muzika, mrázik, plaziť sa, naraziť, kamzík, zívať (od nudy)

DOPLNOK

L

lyko, lysý, lýtko, lyžica, mlyn, plyn, plytký, slýchať, lyže, pomaly, plyš, blýskať sa, vzlykať, lýra, lyrika, lýceum, oplývať, plynúť, splývať, zlyhať

ligotať sa, líška, linky, lízať, lízanka, lišajník, Olina, blížiť sa, ubližovať, kolíska, slivka, slimák, blízko, lipa, maliny, Liptov, palica

C

cyklistika, bicykel, cylinder, Cyril, Cyprián,

cibuľa, cicavec, cimbal, cirkus, citrón, cit, citlivý, cín, cintorín, cisár

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#diktat pre policajtov #zyvat od nudy #doplnovačky  po  y,ý  i,í #vybrané slová po z #doplnenie i y 5. ročník


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.029 s.
Zavrieť reklamu