Vybrané slová po b – diktáty a doplňovačky

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: verca123
Typ práce: Referát
Dátum: 25.10.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 225 slov
Počet zobrazení: 2 189
Tlačení: 171
Uložení: 163

Vybrané slová po b – diktáty a doplňovačky 

A

_ _ strík si chcel dob_ť kredit. Keb_ som mal nab_jačku, dob_l b_ som si mob_l. Čítala príbeh o dob_tí neob_čajného mesta. Str_ko opäť zabudol dob_ť batérie. Videli sme film o b_tke pri dob_vaní prístavu. Dob_ť starob_lé hrady neb_valo vždy jednoduché.

B

Nechcel b_ b_ť b_tkárom. Keb_ sme počuli b_ť hodiny, mohli sme tam b_ť včas. Len ab_ sa ob_dvaja nepob_li! Rozb_l nový automobil? Gabika chce b_ť b_linkárkou. Opäť bude b_ť na b_cie. Hodiny na veži odb_li poludnie. Tu nesmieme b_ť!

C

Kamarát B_strík b_va blízko b_stra. B_stro utekali do b_stra po r_zoto. V b_stre sme pili b_linkový čaj. Horský potôčik b_stro tiekol. Gitka b_stro pochopila násob_lku. Vedľa našej b_tovky otvorili nové b_stro. Žriebä b_stro skáče popri b_strom potoku.

D

Navštívili jeho súkromné b_dlo. Str_ko urob_l b_dlo pre sliepky. Kúpili sme klietku s b_dlom pre kanárika. Kurín je zatiaľ bez b_diel. Jeho b_dlo je B_tča. Ob_čajne sa zdržiava vo svojom b_dle.

E

Keb_ som prišiel včas, v_del b_ som celý príbeh. Ab_ sme zvíťazili, musíme trénovať. Chcela b_ som b_vať v B_tči. Predali zb_točný náb_tok. Sliepky sedeli na b_dle. Potrebujem dob_ť mobil. Baníci dob_vajú uhlie. Môj b_valý spolužiak b_va v B_strici.

byvol, mobil, bizón, dobytok, bystrá, bývalé, bytosť, akoby, obyvatelia, násobilka, obidvaja, bič, by, bystrozraká, prebytočné, bytovka, bylinkár, bývanie, príbytok, bábika, šlabikár, byt, bicykel, obyčajná, bižutéria, gombík, býk, obilie, nábytok, zbytočná, bitkár, živobytie

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Nacvičené diktát po B #Vybrane slova po B


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.019 s.
Zavrieť reklamu