Kontrolný diktát – vybrané slová po B

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: wanna (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 16.11.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 105 slov
Počet zobrazení: 1 870
Tlačení: 163
Uložení: 141

Kontrolný diktát – vybrané slová po B

Precvič si vybrané slová

Gabika býva v Bystrici. Chcela by byť krajčírkou. Bystrík je už tretiak. Obidvaja chodia s babičkou zbierať bylinky. Sú na lúke pri bystrom potôčiku. Obyčajne býval kôš plný liečivých bylín. Boli tam aj kobyly a jeden býk. Bol tam aj byvol? O ňom si prečítam v obývačke z encyklopédie.

Kontrolný diktát – vybrané slová po B

Gab__ka b__va v B__stric__. Chcela b__ b__ť krajč__rkou. B__strík je už tret__k. Ob__dvaja chod__ s bab__čkou zbierať b__l__nky. Sú na lúke pri b__strom pot__č__ku. Ob__čajne b__val k__š plný l___č__vých b__l__n. Bol__ tam aj kob__ly a jeden b__k. Bol tam aj b__vol __ O ňom si preč__tam v ob__vačke z enc__klopédie.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu