Kontrolný diktát – vybrané slová po M

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: katyp (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 04.12.2020
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 109 slov
Počet zobrazení: 1 099
Tlačení: 80
Uložení: 73

Kontrolný diktát – vybrané slová po M

Mladá zmija sa hriala na slnku. O minútu tam pribehla kobylka. Na mravenisku sa hmýrili mravce. Myš sa mihla okolo umývadla. V okamihu zostali zvieratá v pomykove. Mysleli si, že prichádza mýtnik. Mýlili sa. To sa malá Milka šmýkala vedľa žmýkačky. Z horského priesmyku sa vrátil aj mydlár Emil.

(49 slov/32 plnovýznamových slov)

Kontrolný diktát – vybrané slová po M

Mladá zm­­__ja sa hriala na slnku. O m__nútu tam pribehla kob__lka. Na mraven__sku sa hm__ril__ mravce. M__š sa m__hla okolo um__vadla. V okam__hu zostal__ zvieratá v pom__kove. M__slel__ s__, že prichádza m__tn__k. M__l__l__ sa. To sa malá __ __lka šm__kala vedľa žm__kačk__. Z horského priesm__ku sa vrát__l aj m__dlár __m__l.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Diktat o zvieratach


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.021