Kontrolný diktát – vybrané slová po P

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 107 slov
Počet zobrazení: 2 297
Tlačení: 186
Uložení: 168

Kontrolný diktát – vybrané slová po P

Pytliactvo je zakázané. Pytliak si čin odpykal. Stal sa pyšným roľníkom. V obilí mal však pýr. Preto sa pri pytačkách pýril. Prišiel na prepychovej kobyle s cinkajúcimi kopýtkami. Na cestu sa nepýtal. Začul pisk a zostal v pomykove. Pichlo ho pri srdci. Musel píliť drevo. Bystrá nevesta mu urobila pirohy.

Kontrolný diktát – vybrané slová po P

P­­­­__tliactvo je zakázané. P__tliak si č__n odp__kal. Stal sa p__šn__m roľn__kom. V ob__l__ mal však p__r. Preto sa pri p__tačkách p__ril. Prišiel na prep__chovej kob__le s c__nkajúc__mi kop__tkami. Na cestu sa nep__tal. Začul p__sk a zostal v pom__kove. P__chlo ho pri srdc__. Musel p__l__ť drevo. B__strá nevesta mu urob__la p__roh__.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#man and society #Vybrane slova po p #Diktát Po písmene p


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.020 s.
Zavrieť reklamu