Diktáty – dvojhlásky: ia, ie, iu, ô – slabiky: ja, je, ju, vo

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 312 slov
Počet zobrazení: 18 220
Tlačení: 632
Uložení: 589

Diktáty – dvojhlásky: ia, ie, iu, ô a slabiky: ja, je, ju, vo

Nácvičné diktáty

  • Páčia sa mi tvoje nové šaty. Často sa trápia pre nič za nič. Veľa klebetia, nič nezataja. Sieťku vôbec nepotrebujeme. Ošetrené rany sa ľahšie hoja. Mládenci stoja pod oknami. Deti sa často škriepia.
  • Hrajú sa na školskom dvore. Obsadia všetky miesta. Urobil dva otvory. Po tme sa veľmi boja. Nemá pevnú vôľu. Na briežku stáli dvaja chlapci. Dievčatá rady nosia pekné oblečenie.
  • Počúvali vtáčiu pieseň. Najskôr sa musíte obliecť. Ozývali sa tisíce vtáčích hrdielok. Na poli siali obilie. Sliepky behali ako pojašené. Objavili nové priestory. Dnes bol príjemný deň.
  • Cez chodník sa tiahne líščia stopa. Vôňa nám udrela do nosa. Urobila poriadok v izbe. Fúkal silný vietor. Navštívili nás priatelia z Michaloviec. Vybrali môjho a tvojho brata. Prejavilo sa to až na tretiu noc.

Diktát na dvojhlásky: ia, ie, iu, ô a slabiky: ja, je, ju, vo č. 1

Páč____ sa mi t____je nové šaty. Často sa tráp___ pre nič

za nič. Veľa klebet___, nič nezata____. S___ťku v___bec

nepotrebujeme. Ošetrené rany sa ľahš___ ho___.

Mládenci sto___ pod oknami. Deti sa často škriep___.

Diktát na dvojhlásky: ia, ie, iu, ô a slabiky: ja, je, ju, vo č. 2

Hrajú sa na školskom d___re. Obsad___ všetky m___sta.

Urobil dva ot___ry. Po tme sa veľmi bo___. Nemá pevnú

v___ľu. Na br___žku stáli dva___ chlapci. D___včatá rady

nos___ pekné oblečen___.

Diktát na dvojhlásky: ia, ie, iu, ô a slabiky: ja, je, ju, vo č. 3

Počúvali vtáč___ p___seň. Najsk___r sa musíte obl___cť.

Ozývali sa tisíce vtáčích hrd___lok. Na poli s___li obil___.

Sl___pky behali ako po___šené. Ob___vili nové

pr___story. Dnes bol prí___mný deň.

Diktát na dvojhlásky: ia, ie, iu, ô a slabiky: ja, je, ju, vo č. 4

Cez chodník sa t__hne líšč___ stopa. V___ňa nám udrela

do nosa. Urobila por___dok v izbe. Fúkal silný v___tor. 

Navštívili nás pr___tel___ z Michalov___c. Vybrali

m___jho a t___jho brata. Prejavilo sa to až na tret___ noc.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Diskusia: Diktáty – dvojhlásky: ia, ie, iu, ô – slabiky: ja, je, ju, vo

Pridať nový komentár


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.012 s.
Zavrieť reklamu