Kontrolný diktát – vybrané slová po P + doplňovačka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 157 slov
Počet zobrazení: 1 912
Tlačení: 146
Uložení: 124

Kontrolný diktát – vybrané slová po P

Princezná Pepinka býva v prepychu.

Každý deň pije bylinkové limonády.

Stále sa na niečo pýta.

Chová malú opičku s piskľavým hlasom.

Dáva jej piškóty.

Pytači musia chytiť v priesmyku pytliaka.

V pivnici zapišťala myška a strčila pyštek do komnaty.

Pyšné knieža sa zľaklo, zapýrilo a zmizlo.

Počuli za ním len dupot kopýt.

Kontrolný diktát – vybrané slová po P + doplňovačka

Princezná Pep.....nka b.....va v prep.....chu.

Každ..... deň p.....je b.....l.....nkové l.....monád..... .

Stále sa na niečo p.....ta.

Chová malú op.....čku s p.....skľavým hlasom.

Dáva jej p......škót......

P......tači musia ch.....t.....ť v priesm.....ku p.....tliaka.

V p.....vn.....c..... zap.....šťala m......ška a strč.....la p......štek do komnat..... .

P.....šné kn.....ža sa zľaklo, zap....rilo a zm....zlo.

Počul.... za n....m len dupot kop.....t.

Odporúčame: Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#diktat priama rec


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.017 s.
Zavrieť reklamu