Kontrolný diktát – vybrané slová po V + doplňovačka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 148 slov
Počet zobrazení: 2 054
Tlačení: 174
Uložení: 165

Kontrolný diktát – vybrané slová po V

Strýko Vilo je kováč.

Zvykol si na veľké teplo vo vyhni.

Vykoval už veľa výrobkov.

Pri práci má na rukách rukavice.

Vo voľnom čase je poľovník.

Zahvízda na vyžlu a vyberú sa do svojho revíru.

Vo vysokých stromoch skontroluje počty výrov.

Pri bystrine sleduje vydriu rodinku.

Môžeme v lese výskať?

Vyneste odpady z prírody!

Kontrolný diktát – vybrané slová po V + doplňovačka

Str.....ko V.....lo je kováč.

Zv.....kol si na veľké teplo vo v.....hn.....

Pri prác..... má na rukách rukav.....ce.

V......koval už veľa v......robkov.

Vo voľnom čase je poľovn......k.

Zahv.....zdá na v....žlu a v......berú sa do svojho rev......ru.

Vo v.....sokých stromoch skontroluje počt..... v.....rov.

Pri b......str.....ne sleduje v.....driu rod.....nku.

Môžeme v lese v......skať?

V......neste odpad..... z prírod.....!

Odporúčame: Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.012 s.
Zavrieť reklamu