Kontrolný diktát – vybrané slová po Z + doplňovačka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 24.02.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 184 slov
Počet zobrazení: 1 858
Tlačení: 137
Uložení: 128

Kontrolný diktát – vybrané slová po Z

Teta Zita ovláda päť cudzích jazykov.

Pracuje v jazykovednom ústave.

Pozýva nás na chatu vysoko v horách.

V lete lozíme po kopcoch a skalách.

Krásne sa v nich ozýva ozvena.

V zime nás vyzýva na preteky v lyžovaní.

Sestričku Mirku vozíme na sánkach. 

Chodíme sa kĺzať aj na neďaleký zamrznutý rybník.

Obyvatelia obce tam majú prírodné klzisko.

Večer sme zívali od únavy.

/ Od uja Kamila sme získali vstupenky na muzikál. /

Kontrolný diktát – vybrané slová po Z + doplňovačka 

Teta Z.....ta ovláda päť cudz......ch jazykov.

Pracuje v jaz......kovednom ústave.

Poz......va nás na chatu v.......soko v horách.

V lete loz......me po kopcoch a skalách.

Krásne sa v n.....ch oz......va ozvena.

V z.....me nás v.....z.....va na pretek...... v l.......žovan..... .

Sestr......čku M......rku voz.....me na sánkach. 

Chod.....me sa kĺzať aj na neďalek..... zamrznut..... r.....bn....k.

Ob....vatelia obce tam majú pr......rodné klz......sko.

Večer sme z......val...... od únavy.

/ Od uja Kam.....la sme z.......skali vstupenk...... na muz......kál./

Odporúčame: Vybrané slová po B, M, P, R, S, V, Z, L 

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#výsledky komparo 2014 /2015


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.027 s.
Zavrieť reklamu