Kontrolný diktát – vybrané slová po V a Z

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.05.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 119 slov
Počet zobrazení: 3 940
Tlačení: 219
Uložení: 235

Kontrolný diktát – vybrané slová po V a Z

Pod vysokým stromom vyje vyžla. V koryte rieky sa mihla vydra. Na strome vysedáva výr. Príbytkom strýka Vila je jeho vyhňa. Prizýval do nej aj Viktora. Ten zvyčajne pozýva Zitu na klzisko. Počas zimy sa tam ozýval výskot detí. Videli sme tam víťaza s nezvyčajnou výhrou. Kazimír vyhral vyrezávanú vidličku a lyžicu.

Kontrolný diktát – vybrané slová po V a Z (doplňovačka)

Pod v__sok__m stromom v__je v__žla. V kor__te riek__ sa m__hla v__dra. Na strome v__sedáva v__r. Pr__b__tkom str__ka V__la je jeho v__hňa. Pr__z__val do nej aj V__ktora. Ten zv__čajne poz__va Z__tu na klz__sko. Počas z__m__ sa tam oz__val v__skot det__. V__del__ sme tam v__ťaza s nezv__čajnou v__hrou. Kaz__m__r v__hral v__rezávanú v__dl__čku a l__žicu.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#diktát vybrané slová #Diktat na vybrane slova


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.027 s.
Zavrieť reklamu