Diktát na všeobecné a vlastné podstatné mená

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: diana
Typ práce: Ostatné
Dátum: 03.05.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 149 slov
Počet zobrazení: 1 491
Tlačení: 54
Uložení: 40

Diktát na všeobecné a vlastné podstatné mená

Žijem v Slovenskej republike. Som Slovák. Našimi susedmi sú Poľsko, Česko, Ukrajina, Rakúsko a Maďarsko. Moje bydlisko je Hvozdnica. Naša dedina nemá ulice. Môj spolužiak Janko Vratko žije v Hornom Hričove. Prázdniny trávim u starých rodičov pri Žiline. Poznám aj Považskú Bystricu. Neďaleko tečie rieka Váh. Blízko mám aj na Súľovské skaly alebo na Javorníky. Navštívil som aj Trenčiansky hrad. Chystáme sa na výlet do Bratislavy. To je naše hlavné mesto.

Diktát na všeobecné a vlastné podstatné mená (doplňovačka)

Žijem v __lovenskej __epublike. Som __lovák. Našimi susedmi sú __oľsko, __esko, __krajina, __akúsko a __aďarsko. Moje bydlisko je __vozdnica. Naša __edina nemá __lice. Môj __polužiak __anko __ratko žije v __ornom __ričove. Prázdniny trávim u starých rodičov pri __iline. Poznám aj __ovažskú __ystricu. Neďaleko tečie __ieka __áh. Blízko mám aj na __úľovské __kaly alebo na __avorníky. Navštívil som aj __renčiansky __rad. Chystáme sa na výlet do __ratislavy. To je naše __lavné __esto.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Vety na slova bydlisko #diktát podstatné mená


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.020