Diktát pre 5. ročník na podstatné a prídavné mená

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: babuska
Typ práce: Ostatné
Dátum: 12.05.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 144 slov
Počet zobrazení: 6 073
Tlačení: 181
Uložení: 176

Diktát pre 5. ročník na podstatné a prídavné mená

Za oknami sa ozýva veselý spev vtákov. Všetkým oznamuje, že sa blíži dlho očakávaná jar. Treskúce mrazy zmizli. Z nekonečnej zimy sme sa prehupli do príjemného jarného obdobia. Dni sú už dlhšie a teplejšie. Svieži vetrík pohládza deťom červené líčka. Vykúkajú prvé kvietky, stromy pučia, rastie zelená tráva. Na turistických chodníčkoch sa čoraz častejšie objavujú vysmiati turisti. S radostnými výkrikmi sa uberajú na lesné čistinky.

Diktát pre 5. ročník na podstatné a prídavné mená

Za oknam_ sa oz_va vesel_ spe_ vtáko_. Všetk_m oznamuje, že sa bl_ži dlho očakávaná jar. Tresk_ce mraz_ zm_zli. Z nekonečnej z_m_ sme sa prehupl_ do pr_jemného jarn_ho obdobia. Dni sú už dl_šie a teplejšie. Sviež_ vetr_k pohládza deťom červené l_čka. V_kúkajú prvé kvietk_, strom_ pučia, rastie zelen_ tráva. Na turistick_ch chodn_čkoch sa čora_ častejšie objavujú v_smiat_ turisti. S radostn_m_ v_kr_km_ sa uberaj_ na lesné čistink_.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.015 s.
Zavrieť reklamu