Cvičný diktát – zhrnutie

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: ursula (19)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.06.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 215 slov
Počet zobrazení: 1 032
Tlačení: 44
Uložení: 36

Cvičný diktát – zhrnutie

Blíži sa koniec školy a mnohí z nás sa veľmi tešia na letné prázdniny. V triede si vysvetľujeme naše plány a predstavy. Niekto túži ležať celé dni na pláži, niekto sa vidí pri mori. Chalani sa tešia na hodiny na mobile. Nesmú si ale stratiť nabíjačku cestou na tréningy. Ivana sa teší na kyticu z nevädzí. Ľubica s Kamilou snívajú o konských táboroch a Milan s Danicou o vodáckych splavoch. Fero a Juraj ako správni turisti básnia o Vysokých Tatrách, kde sa to hmýri mnohými zaujímavými turistickými chodníčkami. Svieži lesný vzduch je aj Katkiným snom. Jurajovým prianím je výlet loďou do Chorvátska. Každý z nás by rád žil svoj sen bez rúška a v zdraví. Držme si päste!

ČIARKY nadiktovať!

Doplňovačka:

Bl__ži sa koniec škol__ a mnoh__ z nás sa ve__mi tešia na letné prá__niny. V triede si v__svetľujeme naše plán__ a predstav__. Niekto túž__ ležať celé dni na pláž__, niekto sa vidí pri mor__. Chalan__ sa tešia na hodin__ na mob__le. Nesmú si ale strat__ť nab__jačku cesto__ na tréning__. Ivana sa teší na kyticu __ nev__dz__. Ľubica s Kam__lou sn__vajú o konsk__ch táboroch a __ilan s Danicou o vodáck__ch splavoch. Fero a Juraj ako správn__ turist__ básnia o __ysokých __atrách, kde sa to hm__r__ mnoh__m__ zaujímav__m__ turistick__m__ chodníčkam__. Sv__ži lesn__ vzduch je aj Katk__n__m snom. Jurajov__m prian__m je v__let loďo__ do __orvátska. Každ__ z nás by rád žil svoj sen be__ rú__ka a v zdrav__. Držme si p__ste!

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.012