Výstupný diktát pre 4. ročník

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: ursula (22)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 23.06.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 131 slov
Počet zobrazení: 2 185
Tlačení: 120
Uložení: 128

Výstupný diktát pre 4. ročník

Pomaly sa blíži koniec školského roku. Aký bol? Časť vyučovania sme kvôli nebezpečnému vírusu museli tráviť doma. Chýbali nám spolužiaci i pani učiteľky. Z návratu do našich lavíc sme sa veľmi tešili. Zvykli sme si nosiť aj rúška a chrániť sa tak pred nakazením. O chvíľu opustíme lavice 4. ročníka. Cez leto si oddýchneme pri rybníkoch alebo bystrinách. Od septembra už z nás budú piataci.

Výstupný diktát pre 4. ročník

Pomal__ sa bl__ž__ koniec školského roku. Ak__ bol__ Časť v__učovania sme kvôl__ nebe__pečnému v__rusu musel__ tráv__ť doma. Ch__bal__ nám spolužiac__ i pani uč__ te__ky. Z návratu do naš__ch lav__c sme sa veľm__ teš__l__. Zv__kl__ sme si nos__ť aj rúška a chrán__ť sa tak pred nakazen__m. O chv__ľu opust__me lav__ce 4_ ročníka. Cez leto si odd__chneme pr__ r__bn__koch alebo b__str__nách. Od septembra u__ z nás budú piatac__.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

Vyhľadaj ďalšie študentské práce pre tieto populárne kľúčové slová:

#Výstupný diktát 4 ročník #Vystupny diktát 8. ročnik #Diktáty pre 4. ročník


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu