Diktát na opakovanie učiva z 3. ročníka

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (16)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 22.09.2021
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 116 slov
Počet zobrazení: 287
Tlačení: 18
Uložení: 14

Diktát na opakovanie učiva z 3. ročníka

Martina má brata Tibora. Tibor je ôsmak. Cez víkend sme navštívili strýka Viktora v Bystrici. Urobili sme si aj výlet do Nízkych Tatier. V tŕní sme videli opustené hniezdo a na oblohe kŕdlik sýkoriek. U babičky sme si dali výborné bryndzové halušky. Dedko nám pripravil bylinkový čaj. V rýchliku do Žiliny sme vyjedali cukríky a sladké piškóty.

Diktát na opakovanie učiva z 3. ročníka

Mart__na má brata __ibora. T__bor je __smak. Cez v__kend sme navšt__v__l__ str__ka __iktora v __ystr__c__. Urob__l__ sme si aj v__let do __ízk__ch __atier. V t__n__ sme v__del__ opustené hniezdo a na oblohe kŕdl__k s__koriek. U bab__čk__ sme si dal__ v__borné br__ndzové halušk__. Dedko nám pr__prav__l b__l__nkov__ čaj. V r__chl__ku do __il__n__ sme v__jedal__ cukr__k__ a sladké p__šk__t__.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

0.016