Polročný diktát

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 121 slov
Počet zobrazení: 1 161
Tlačení: 75
Uložení: 72

Polročný diktát

Vodopád je krásny prírodný úkaz. Medveď zaútočil na zamysleného pytliaka. V obývačke je tehlový krb. Na jabloni rastie plod jablka. Včera bolo sychravé počasie s dažďom aj snehom. My máme z hotela výborný výhľad na Tatry. Vrch bol pokrytý snehovou prikrývkou. Ľubka si upila glg kyslého mlieka z hlineného krčiažka. Malý Bystrík trávil prázdniny u dedka Milana. Babka Milka mi uvarila bryndzové halušky.

Polročný diktát

Vodopá___ je krásny pr___rodný úka___. Medve___ zaútoč___l na zam___sleného p___tliaka. V ob___vačke je tehlový kr___. Na v___sokej jablon___ rastie plo___ jablka. ___čera bolo s___chravé počasie s daž___om aj snehom. M___ máme z hotela v___borný výhľa___ na ___atry. Vr___ bol pokr___tý snehovo___ pr___kr___vkou. Ľu___ka si up___la gl___ k___slého mlieka z hl___neného krčia___ka. Malý B___str___k tráv___l prázdn___ny u de___ka M___lana. Ba___ka M___lka m___ uvar___la br___ndzové halu___ky.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.014 s.
Zavrieť reklamu