Kontrolný diktát na vybrané slová po S, V, Z

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 142 slov
Počet zobrazení: 1 827
Tlačení: 99
Uložení: 107

Kontrolný diktát na vybrané slová po S, V, Z

Hluk motorky sa ozýval celou dolinou. Zvírený prach bolo vidieť zďaleka. Víťaz obyčajne dodržiava svoje zvyky. Nezvykol sa nikdy pomýliť. Teraz ho veľmi vyľakalo syčanie zmije. Sysle rýchlo zaliezli do skrýš. Zavýjanie starej vyžly v sychravom počasí vyrušuje obyvateľov dedinky Vyhne. Vo výhre získali výlet balónom. Musia dať pozor na vzdušný vír a víchricu. My sme pri našej vile vili vence pre lesné víly.

Kontrolný diktát na vybrané slová po S, V, Z

Hluk motorky sa oz__val celou dolinou. Zv__rený prach bolo v__dieť zďaleka. V__ťaz ob__čajne dodržiava svoje zv__ky. Nezv__kol sa nikdy pom__liť. Teraz ho veľm__ v__ľakalo s__čanie zm__je. S__sle r__chlo zaliezli do skr__š. Zav__janie starej v__žly v s__chravom počas__ v__rušuje ob__vateľov dedinky V__hne. Vo v__hre z__skali v__let balónom. Musia dať pozor na vzdušný v__r a v__chr__cu. M__ sme pr__ našej v__le v__li vence pre lesné v__ly.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.016 s.
Zavrieť reklamu