Kontrolný diktát na vybrané slová po P, R

Slovenský jazyk » Diktáty

Autor: filomena (18)
Typ práce: Ostatné
Dátum: 31.03.2022
Jazyk: Slovenčina
Rozsah: 128 slov
Počet zobrazení: 2 228
Tlačení: 203
Uložení: 132

Kontrolný diktát na vybrané slová po P, R

Boris by chcel byť spisovateľom. Prísny strýko Richard je pyšný aj na jeho príbeh o princeznej a neomylnom rytierovi. Stryná Katarína kúpila krásne krištáľové poháriky. My sme prišli z Ríma. Priniesli mi vzácny ľadový kryštál. Kristíne napísali rýmovačky o rinčaní reťaze a ryčaní jeleňov. Ryšavá veverička sa rýchlo skryla v skrýši pri skrini. Pri počúvaní jeho príbehu som sa zapýrila.

Kontrolný diktát na vybrané slová po P, R

Bor__s b__ chcel b__ť sp__sovateľom. Pr__sny str__ko R__chard je p__šný aj na jeho pr__beh o pr__nceznej a neom__lnom r__tierovi. Str__ná Katar__na kúp__la krásne kr__štáľové pohár__ky. M__ sme pr__šli z R__ma. Pr__niesli m__ vzácny ľadový kr__štál. Kr__stíne nap__sali r__movačky o r__nčaní reťaze a r__čaní jeleňov. R__šavá vever__čka sa r__chlo skr__la v skr__ši pr__ skr__ni. Pri počúvaní jeho pr__behu som sa zap__r__la.

Oboduj prácu: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1


Odporúčame

Slovenský jazyk » Diktáty

:: KATEGÓRIE – Referáty, ťaháky, maturita:

Vygenerované za 0.021 s.
Zavrieť reklamu